Ann Kristin Vestheim Tveøy

 

Foto: Martine Kolstad

Leder av KREMs avdeling for
utvikling og innovasjon i offentlig sektor.

Ann Kristin har 25 års erfaring fra ulike roller i offentlig sektor, hvorav 17 av disse som leder. Hun har vært avdelingssjef, Nav-leder, fagutviklingsleder og seksjonsleder samt ledet en rekke store prosjekter og satsninger. Ann Kristin er utdannet sosionom og har etterutdanning i kulturfag og arbeidsrett. Hun har skrevet flere fagbøker og holdt en rekke foredrag for ansatte og ledere i offentlig sektor. Hun underviser også i sosialfag på OsloMet. Ann Kristin og KREM har samarbeidet i flere prosjekter både lokalt og nasjonalt. Partnerskapet gav ønske om fortsatt samarbeid og KREM valgte derfor å ansette Ann Kristin som leder i egen organisasjon. Hennes rolle er å bidra inn utvikling og innovasjon i offentlig sektor gjennom samskaping.

I alle rollene har Ann Kristin vært spesielt opptatt av forbedring av offentlige tjenester gjennom utviklings- og innovasjonsarbeid. Hun mener at godt lederskap er viktig for å skape resultater:

«– Lederen er hovedansvarlig og en viktig pådriver, en fanebærer for retning og overordnede mål. Lederen er også ansvarlig for å involvere de ansatte, og skape rom for ansatte med ekstra engasjement. Som leder for kunnskapsarbeidere utfordres man til å handle raskt, både på de ansattes engasjement og behovene i målgruppene. I kommunal tjenesteproduksjon gjøres det best ved å teste ut ulike løsninger før vi rigger for større prosesser. Jeg mener at vi som ledere må senke terskelen for utviklingsarbeid og at vi i langt større grad må våge å teste det ut gjennom mindre piloter. Det er viktig å huske at innovasjon ikke alltid er store og revolusjonerende endringer – ofte starter de store endringene i det små.»

Ann Kristin ble kjent med sosialt entreprenørskap gjennom HUSK, et 5-årig nasjonalt modellutviklingsforsøk hvor praksisfelt, høyskole, forskning og brukerorganisasjoner/ sosiale entreprenører utgjorde et likeverdig utviklingspartnerskap i HUSK Oslo.

Ann Kristin brenner for at fellestjenestene skal være så gode og effektive som mulig, og har rettet sin innsats mot å skape økonomisk bærekraft i tjenestene. Hun er opptatt av samfunnsoppdraget og arbeider for innovasjon gjennom utvikling av arbeidsformer som gir bedre resultater for målgruppene. Målet er lavere kostnad, mer fornøyde ansatte og lavere sykefravær. Hun skaper godt grunnlag for fag- og tjenesteutvikling ved å peke ut retning, fokus og trygghet om at det er mulig å få til mer innenfor de eksisterende rammene ved å arbeide smartere.

De som kjenner Ann Kristin beskriver henne som tydelig, målorientert, engasjert, iderik og faglig svært sterk. Hun holder høyt tempo, har et stort behov for å gjennomføre og trives med å gjøre flere ting samtidig. Hun motiveres spesielt av å se direkte effekt av nye tjenester hos både tjenestemottakere og ansatte. Gjennom stort fokus på samskaping og utviklingsarbeid har hun gjentatte ganger opplevd at ansatte viser ny interesse for målgruppene og tar ansvar for å utvikle fagområdene. Hun har også opplevd magien når ansatte har begynt å samskape de nye løsningene sammen med innbyggere.Share This