SAMFUNNSANSVAR

Å ta samfunnsansvar handler ikke bare om å ta ansvar for hvordan virksomheten påvirker miljø, samfunn og mennesker. Det handler også om å bidra til å løse lokale og globale miljø- og samfunnsproblemer.

 

Å integrere samfunnsansvar i sin kjernevirksomhet og utøve det aktivt kan for den enkelte virksomhet bety:
Kompetanseheving • Omdømmebygging • Bedret arbeidsmiljø • Innovasjon • Tilgang til nye nettverk, annerledes perspektiver.

Nye behov og problemstillinger avdekkes som igjen åpner opp for nye markeder og tjenester for den enkelte virksomhet.

 

KREM leverer innhold i samfunnsansvar. Dette innholdet identifiserer vi gjennom vårt prosjekt- og utviklingsarbeid med ulike grupper som står utenfor skole og arbeidsliv.

Share This