Inviterer til samutvikling av framtidens tjenester

– Det er et uomtvistelig faktum at kompetansen alltid vil være større utenfor organisasjonen enn inni, sier Gro Herheim, prosjektleder og administrasjonssjef i Nordre Follo. Hun innledet med sitatet fra Leif Edvinsson, professor i intellektuell kapital og stilte spørsmålet om hva det betyr for måten vi arbeider på.

I juni 2016 fattet Ski og Oppegård kommune et frivillig vedtak om å gå sammen i å danne en ny kommune. Det er totalt 13 delprosjekter som skal skape den nye kommunen, Nordre Follo kommune, som fra og med 1 januar 2018 er en realitet. Den 26 september var derfor mer enn 200 mennesker samlet i Kolben Kulturhus til innsikt og inspirasjonsseminar med tittelen; ”Sammen om morgendagens arbeidsliv i Nordre Follo”.

Innovasjon på agendaen

Herheim er opptatt av at vi lever i en stadig mer kompleks verden, med globalisering, urbanisering og digitalisering, og at det handler om å bygge et samfunn hvor kjernen er inkludering, likeverd, trygghet og utviklingsmuligheter for den enkelte. I en slik virkelighet verken skal eller kan det offentlige løse alle samfunnsutfordringene alene.

– Dette utfordrer alle samfunnsaktører til å bli enda bedre på å skape nye løsninger og å innovere innenfor egne vegger, men også til å samarbeids på tvers og det vi kaller samskapt innovasjon, fortalte hun.

Herheim berømmet NAV Ski og NAV Oppegård for deres initiativ til en dugnad for å skape en felles arena for samarbeid og organisering av tjenestene i Nordre Follo.

– Det er mye vi skal endre og det er mye vi skal ta med oss. Men, det er faktisk også mye vi skal slutte å gjøre. Det kommer til å være bølgedaler og i arbeidet trenger vi kombinasjonen av inspirasjon og innsikt. Inspirasjon er motoren som får oss i gang og holder oss gående, mens innsikten gir oss mening i det vi gjør og kraft til å forankre det i primæroppgavene, sa en engasjert Marit Rød Kronborg, Kommunalsjef i Ski.

Innovasjon og nytenkning er høyt opp på agendaen i Oppegård, og kommunen fikk i år 2. plass i Difis innovasjonskonkurranse. Else Karin Myrhrene, Kommunalsjef i Oppegård, fortalte at det foreligger et verbalvedtak fra politikere om at rådmannen bes kartlegge og vurdere hvordan kommunen skal samarbeide med sosiale entreprenører. Slike samarbeid kan være aktuelle i skole og barnehage, teknisk og omsorg.

– Vi tenger noen som kan tenke nytt. De skal ikke løse oppgavene for oss, men de er viktige bidragsytere til nytenkning, sa Myrhrene.

Kommunalsjefen var opptatt av bevissthet blant ledere om hvorvidt dagens tjenester møter morgendagens brukere med gårsdagens løsninger og om vi evner og ta inn over oss at brukere har endret seg de siste 10-15 årene.

 

Nav leder an til samskaping av de nye tjenestene

Ifølge Tone Skjelbostad , NAV-leder i Oppegård Kommune beveger NAV og kommunene seg i et krevende landskap med mål om å skape gode velferdstjenester i kommunene våre i fremtiden. Hun peker på at KS har beregnet at vi innen få år trenger 37 000 nye ansatte i omsorgs- og helsesektoren hvis vi skal løse oppgavene slik vi gjør i dag. Dette gjelder også i sosial sektor. Skjelbostad og NAV-lederne i Ski, Einar Lødemehl har derfor i gang satt utviklingsarbeidet og satsningen ”Sammen om morgendagens arbeidsliv i Nordre Follo”, og 26 september inviterte de sammen med Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon, til innsikt og inspirasjonsseminar.

– De gode løsningene skapes ikke bare i offentlig sektor, men også i det private. Vi er best sammen med andre, innledet Tone Skjelbostad, NAV-leder i Oppegård.

Medvirkning og involvering er selve kjerne i innovasjonsarbeidet når NAV nå får med seg intraprenørene i det offentlige, næringslivet og de sosiale entreprenørene, ulike målgrupper og lokale frivillige aktører i arbeidet.

Vi har mange tjenestesteder, mange innbyggere og ulike behov. Og nå skal alle dra sammen; innbyggere, politikere, ansatte og arbeidsgivere. Sammen skal vi lage en ny kommune med nye, bedre tjenester. Vi har lite penger, og mindre blir det vel. Men sammen skal vi få det til, fortalte en engasjert Skjelbostad.

Nav-kontorene i Ski og Oppegård inviterer til å utvide perspektivene men også til å samutvikle de gode ideene.

– Mye kan løses med digitalisering og ledelse, men jeg tror at det store endringspotensialet ligger i oss og hvordan vi ser på hvem vi er, hva vi skal levere og hvordan. Jeg tror holdninger til hva vi skal være er den aller største endringen. Vi blir fanget av rutiner og så fortsetter vi å gjøre det slik vi har gjort det. Og det å bryte mønstre og se utover det vi gjør i hverdagen er en øvelse, en muskel som må trenes som andre muskler, sa Einar Lødemehl, NAV-leder i Ski.

– Derfor har det vært viktig for oss å være tydelig på at vi skal bygge opp disse tjenestene på nytt nedenfra og opp, vi skal involvere de ansatte og ikke minst brukerne. Vi ønsker dialog med brukere, og vil underveis invitere til ideverksteder med ulike målgrupper, først ut er de unge, fortsetter Lødemehl.

Et samfunnsbevisst næringsliv

Lødemehl forteller om at deltakelse i lønnet arbeid og kortere veier til arbeid gir både helse og positive samfunnseffekt. Han er derfor svært fornøyd med at det finnes en klar trend lokalt, hvor stadig flere private bedrifter åpner for å inkludere flere.

– Vi har mange bedrifter som bidrar. Blant annet XXL, Lefdal Lager, Nille, Clas Ohlson og Avis, også Kommunen tar også sitt ansvar og har 40 lærlingplasser fortalte Bjørnar Angell, næringssjef i Oppegård og Ski – Nordre Follo.

Næringssjefen påpekte at det er gode muligheter og at lokale næringer har mye og si for samarbeid mellom kommune, næringsliv og frivilligheten. Han avsluttet med å understreke at et viktig redskap for at lokalt samfunnsansvar skal fungere er at kommunen tar en rolle som tilretteleggere.

Et mangfoldig program

”Sammen for morgendagens arbeidsliv i Nordre Follo”, er et fellesløft, og kommunenes svar på utfordringen med å oppnå mer effekt med mindre penger. Gjennom dagen fikk de fremmøtte innspill til kostnadseffektive velferdsløsninger fra sosiale entreprenører, sosial investor og akademia. Blant innlederne var blant annet Katinka Grev Leiner fra Ferd Sosiale Entreprenører, Benedicte Brøgger fra BI, Thomas Jesting fra IKT Huset, Thea Emilie D. Dille fra MERK Norge, Loveleen Brenna fra Seema og Firdawsa Ahmed fra Atlas Kompetanse. Ansvarlig for dagens røde tråd var Hilde Dalen, innovasjonsarkitet og samfunnsinnovatør, gründer av KREM og styreleder i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon. Entreprenørenes løsninger vil blir mulig å lese om på Innomag.no fremover.

 Share This