Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/plugins/bridge-core/modules/shortcodes/shortcode-elements/_slider/slider.php on line 593 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/plugins/bridge-core/modules/shortcodes/shortcode-elements/_slider/slider.php on line 593 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/plugins/bridge-core/modules/shortcodes/shortcode-elements/_slider/slider.php on line 593 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/plugins/bridge-core/modules/shortcodes/shortcode-elements/_slider/slider.php on line 593 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/plugins/bridge-core/modules/shortcodes/shortcode-elements/_slider/slider.php on line 593 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/plugins/bridge-core/modules/shortcodes/shortcode-elements/_slider/slider.php on line 593

VELKOMMEN TIL KREM

UTVIKLINGSPARTNER

KREM, en utviklingspartner for privat næringsliv, offentlig forvaltning og ideell sektor.

DIREKTE TIL LØSNING

Sammen finner vi den korteste veien til ønsket effekt, og utvikler lokale modeller som sikrer strukturell endring.

TRIPPEL BUNNLINJE – TRIPPEL EFFEKT

Verdidrevet innovasjon som gir effekt, både økonomisk, samfunnsmessig og sosialt.

SOSIAL INNOVASJON

Sosialt entreprenørskap som virkemiddel for bærekraftig innovasjon.

SAMARBEID PÅ TVERS

KREM bygger broer, og skaper relevant og konstnadseffektiv tjenesteutvikling, gjennom samarbeid på tvers av fag og sektorer.

DET NYE ARBEIDSLIVET

Sammen med unge, arbeidsgivere og virkemiddelapparatet, realiserer vi muligheter for et kreativt og mangfoldig arbeidsliv.

FRA VELFERDSSTAT TIL VELFERDSSAMFUNN

Målgruppeorientering som verktøy for å sikre utvikling av en holdbar og bærekraftig velferdsmodell.

ANNERLEDESHET ER VÅR NYE VALUTA

Innovasjon er avhengig av annerledeshet og nytenkning. Vi setter annerledeshet i system.

LYTT TIL EKSPERTENE

Den som har skoen på, vet best hvor den trykker.