Takk for meg, KREM

Dette har vært en av de mest lærerike, annerledes og
meningsfulle periodene i min yrkeskarriere.

Foto: Martine Kolstad

– Tiden i KREM har gitt meg muligheten til å se offentlig sektor fra utsiden og en forståelse av hvor jeg hører hjemme, i skjæringspunktet mellom stat og kommune. Det er ikke med lett hjerte jeg går tilbake i en lederjobb i NAV, fordi tiden i KREM har gitt sosialt arbeid nytt innhold. Det har også gitt meg uvurderlig innsikt i mulighetene gjennom samskaping på tvers av offentlig og privat samarbeid. 

Jeg har stor respekt for de som har mot nok til å stå i den risiko utviklings- og innovasjonsarbeid innebærer, og den utryggheten det er og ikke vite hvor lenge det er jobb. For de som ikke vet det. KREM bidrar med å løse det samfunnsoppdraget offentlig sektor har mandater til, og baserer seg på kundens evne og vilje til å betale for kompetanse KREM innehar og av finansiering av offentlig samskapingsprosjekter.  Les intervjuet her.