Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127
  • All
  • Innsikt
  • Om KREM
  • Samarbeidspartnere og prosjekter
  • Utvikling

KREM erfarer i sitt arbeid med ulike grupper som står utenfor skole og arbeidsliv at nettverk til næringsliv og andre samfunnsarenaer er avgjørende for å nå målet om å komme i aktivitet og arbeid. Vi erfarer også at næringslivet er åpent for samarbeid når det er mening og sammenheng i...

KREM har hatt flere møter med sentrale politikere knyttet til sosialt entreprenørskap som middel for sosial innovasjon. KREM har deltatt i Samarbeidsforum, Kontaktutvalget og på seminarene Makt og Muligheter. KREM har deltatt i Partnership For Change (PFC) konferansen ble gjennomført i mars 2011 på Operaen og på høsten samme år i Grenland. KREM...

I oktober 2021 holdt KREM kurs for deltagerne til lokallaget til Norsk Folkehjelp i Kragerø. Kurset var en todagers samling om sosialt entreprenørskap og jobbskaping for kvinner med minoritetsbakgrunn som er deltakere i Jobbsjansen programmet, Introduksjonsprogrammet og ved Voksenopplæringen i Kragerø. KREM hadde ansvar for planlegging og gjennomføring av innhold på...

KREM etablerte Endringsmetodekurs. Det er et alternativt prosesskurs som gir avklaring for deltakelse i skole, aktivitet, NAVs kvalifiseringsprogram eller avklaring ifht hva som skal til for å bevege seg inn i arbeid. Kurset er lagt i andre rammer enn deltagernes hjemmemiljø. Endringsmetodekurset egner seg særskilt for målgrupper som står i fare...

«Tenk om»-konferansene ble etablert i 2010 og har invitert til nytenking, brobygging og utvikling på tvers av privat, offentlig og frivillig sektor. Hovedspørsmålet er: Kan sosialt entreprenørskap skape innovasjon og utvikling i både velferdsordninger og enkeltbedrifter, samtidig som det sikrer et mangfoldig arbeidsliv og samfunnsøkonomisk gevinst? På programmet har det...

KREM etablerte og avholdt «Skjulte talenter», en workshop over 10 uker der kompetanse, ressurser og erfaringer ble kartlagt og synliggjort. Hovedformålet var å knytte nettverk til næringslivet med mål om arbeid/skole/kvalifisering. Gjennom prosessen skal deltagerne styrkes og istandsettes med et fokus på å kartlegge styrker, ressurser og kompetanse som legger...

KREM arrangerer dialogseminarer som et verktøy for å videreutvikle tjenestemodellen i NAV med nye samarbeidsformer og målrettede tiltak. Det er en arena for ansatte og brukere i NAV. Gjennom dialog og samhandling identifiseres faktorer som muliggjør samarbeid og felles måloppnåelse. Metoden fremmer myndiggjøring, ansvarlighet og selvstendiggjøring. Se mer vedlegg 7: Rapport...

Som ledd i løpende fagutvikling, har KREM utviklet konseptet læringslaboratorier. Dette er en arena der ulike aktører møtes, deler og laborer over erfaringer. Aktørene representerer både kommunale etater (eks. barneverntjenesten, helsestasjonen, statlige etater på kommunalt nivå (NAV stat), målgruppen (f.eks. ungdommer), næringsliv, skole, forskning og evt. andre aktuelle. Hensikten å utvikle...

Brobyggerstudiet I «HUSK»-arbeidet utviklet det seg en felles erkjennelse av at det trengs ulike tiltak for å virkeliggjøre de ressursene brukerne sitter med. Etter dette ble blant annet «Brobyggerstudiet» opprettet.  Brobyggerstudiet er et samarbeid mellom KREM og Diakonhjemmet. Kurset startet opp med først kull høsten 2010 og andre kull høsten 2011. Det...

KREM er invitert inn i arbeidet med re-lanseringen av inkluderingsdugnaden i 2021. For oss er deltakelse i arbeidslivet helt essensielt for målgruppene og det viktigste verktøyet for å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon. Vi er svært opptatt av å bidra til redusering av stigma knyttet til utenforskap, og jobber aktivt...