Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Endringsmetodekurs

KREM etablerte Endringsmetodekurs. Det er et alternativt prosesskurs som gir avklaring for deltakelse i skole, aktivitet, NAVs kvalifiseringsprogram eller avklaring ifht hva som skal til for å bevege seg inn i arbeid. Kurset er lagt i andre rammer enn deltagernes hjemmemiljø.

Endringsmetodekurset egner seg særskilt for målgrupper som står i fare for å falle ut av eller står utenfor skole/aktivitet eller arbeid, og/eller mennesker som befinner seg langt unna arbeidsmarkedet på tross av at de har deltatt på en rekke tiltak i regi av NAV. Målet med Endringsmetodekurs er å utvikle nye og mer hensiktsmessige strategier/tanke og handlingsmønstre. Deltagerne er fra ulike arenaer i samfunnet; deltagere i kvalifiseringsprogrammet, ansatte i forvaltning, sykemeldte, stønadsmottakere, studenter og forskere. Det har i blitt utarbeidet en rapport om effektene av kurset. Rapporten er utviklet på forespørsel fra NAV sentralt.

https://www.krem-norge.no/wp-content/uploads/2015/10/Endringsmetode-rapport-Web.pdf