Samarbeidspartnere

Diakonhjemmets Høyskole

Diakonhjemmet Høgskole er en akkreditert, privat utdanningsinstitusjon med attraktive studietilbud innen helse- og sosialfag, diakoni og ledelse. Vi er i dag landets største diakonale høgskole. Høgskolen har ca. 2300 studenter på ulike bachelor-, master- og videreutdanninger og er lokalisert både i Oslo og Sandnes. Høgskolen er første institusjon i Norden som tilbyr doktorgradsstudium i diakoni, verdier og profesjonell praksis.

Telemarksforsking

Telemarksforsking (tidligere Telemarksforsking-Bø) er et regionalt forskingsinstitutt i Bø i Telemark. Instituttet mottar basis­bevilgning fra Norges forskningsråd, og har eksistert siden 1986. Forskningsinstituttet har fem satsningsområder: Kulturforsking, natur- og kulturbasert nyskapning, kommunalforsking, helse- og velferdsforsking og regional utvikling, entreprenørskap og innovasjon. Instituttet har utfører ofte oppdragsforkning innen kulturøkonomi, og har gjort flere undersøkelser om kunstneres inntekter.

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er en norsk statlig høgskole, etablert 1. august 2011 gjennom sammenslåing av Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus. HiOA er den største høgskolen i Norge med 17 000 studenter og 1 600 ansatte. Styrene ved HiO og HiAk vedtok 9. desember 2010 å støtte en fusjon av de to institusjonene. Regjeringen vedtok sammenslåing 21. januar 2011, med virkning fra 1. august samme år. 20. september 2013 vedtok regjeringen at HiOA skulle slås sammen med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) fra 1. januar 2014.

Enkeltkommuner

Telemarksforsking (tidligere Telemarksforsking-Bø) er et regionalt forskingsinstitutt i Bø i Telemark. Instituttet mottar basis­bevilgning fra Norges forskningsråd, og har eksistert siden 1986. Forskningsinstituttet har fem satsningsområder: Kulturforsking, natur- og kulturbasert nyskapning, kommunalforsking, helse- og velferdsforsking og regional utvikling, entreprenørskap og innovasjon. Instituttet har utfører ofte oppdragsforkning innen kulturøkonomi, og har gjort flere undersøkelser om kunstneres inntekter.

Nav

NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen, opprinnelig Ny arbeids- og velferdsforvaltning) består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten (herunder Arbeids- og velferdsdirektoratet) og de delene av kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene. Lederen for NAV har tittelen arbeids- og velferdsdirektør.

Privat næringsliv

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er en norsk statlig høgskole, etablert 1. august 2011 gjennom sammenslåing av Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus. HiOA er den største høgskolen i Norge med 17 000 studenter og 1 600 ansatte. Styrene ved HiO og HiAk vedtok 9. desember 2010 å støtte en fusjon av de to institusjonene. Regjeringen vedtok sammenslåing 21. januar 2011, med virkning fra 1. august samme år. 20. september 2013 vedtok regjeringen at HiOA skulle slås sammen med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) fra 1. januar 2014.

Brukerorganisasjoner

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er en norsk statlig høgskole, etablert 1. august 2011 gjennom sammenslåing av Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus. HiOA er den største høgskolen i Norge med 17 000 studenter og 1 600 ansatte. Styrene ved HiO og HiAk vedtok 9. desember 2010 å støtte en fusjon av de to institusjonene. Regjeringen vedtok sammenslåing 21. januar 2011, med virkning fra 1. august samme år. 20. september 2013 vedtok regjeringen at HiOA skulle slås sammen med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) fra 1. januar 2014.

Frivillige organisasjoner

Telemarksforsking (tidligere Telemarksforsking-Bø) er et regionalt forskingsinstitutt i Bø i Telemark. Instituttet mottar basis­bevilgning fra Norges forskningsråd, og har eksistert siden 1986. Forskningsinstituttet har fem satsningsområder: Kulturforsking, natur- og kulturbasert nyskapning, kommunalforsking, helse- og velferdsforsking og regional utvikling, entreprenørskap og innovasjon. Instituttet har utfører ofte oppdragsforkning innen kulturøkonomi, og har gjort flere undersøkelser om kunstneres inntekter.

Sosialentreprenører

NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen, opprinnelig Ny arbeids- og velferdsforvaltning) består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten (herunder Arbeids- og velferdsdirektoratet) og de delene av kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene. Lederen for NAV har tittelen arbeids- og velferdsdirektør.

Share This