Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Samarbeidspartnere

Diakonhjemmets Høyskole

Diakonhjemmet Høgskole er en akkreditert, privat utdanningsinstitusjon med attraktive studietilbud innen helse- og sosialfag, diakoni og ledelse. Vi er i dag landets største diakonale høgskole. Høgskolen har ca. 2300 studenter på ulike bachelor-, master- og videreutdanninger og er lokalisert både i Oslo og Sandnes. Høgskolen er første institusjon i Norden som tilbyr doktorgradsstudium i diakoni, verdier og profesjonell praksis.

Telemarksforsking

Telemarksforsking (tidligere Telemarksforsking-Bø) er et regionalt forskingsinstitutt i Bø i Telemark. Instituttet mottar basis­bevilgning fra Norges forskningsråd, og har eksistert siden 1986. Forskningsinstituttet har fem satsningsområder: Kulturforsking, natur- og kulturbasert nyskapning, kommunalforsking, helse- og velferdsforsking og regional utvikling, entreprenørskap og innovasjon. Instituttet har utfører ofte oppdragsforkning innen kulturøkonomi, og har gjort flere undersøkelser om kunstneres inntekter.

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er en norsk statlig høgskole, etablert 1. august 2011 gjennom sammenslåing av Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus. HiOA er den største høgskolen i Norge med 17 000 studenter og 1 600 ansatte. Styrene ved HiO og HiAk vedtok 9. desember 2010 å støtte en fusjon av de to institusjonene. Regjeringen vedtok sammenslåing 21. januar 2011, med virkning fra 1. august samme år. 20. september 2013 vedtok regjeringen at HiOA skulle slås sammen med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) fra 1. januar 2014.

Enkeltkommuner

KREM har arbeidet med en rekke norske kommuner som utviklingspartner i kommunenes satsninger på sosial- og velferdsfeltet.

Nav

NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen, opprinnelig Ny arbeids- og velferdsforvaltning) består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten (herunder Arbeids- og velferdsdirektoratet) og de delene av kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene. Lederen for NAV har tittelen arbeids- og velferdsdirektør.

Privat næringsliv

Privat næringsliv er en ønsket og selvsagt partner i tverrsektorielt samarbeid.

Brukerorganisasjoner

Brukerorganisasjonene har vært deltakende parter i flere innsatser, og brukerens perspektiv har vært solid representert i KREMs innsatser siden oppstart i 2005. Sammen med en rekke bruker- og interesseorganisasjoner har KREM vært representert i Samarbeidsforum mot fattigdom og sosial ekskludering det landsdekkende nettverket ble etablert i 2008. KREM er også fast representert i Regjeringens kontaktuvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte.

Frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner er en selvsagt partner i tverrsektorielle samarbeid. KREM har i tillegg arbeidet med en rekke innbyggere som har bidratt frivillig i kraft av seg selv, eget ståsted og egen kompetanse. Frivillig innsats utgjør en svært viktig del av innsatsen for en samfunnsaktør, sosialentreprenør og ideell virksomhet. Vilje til utstrakt frivillig innsats, og inkludering av innbyggeres kompetanse gjennom frivillighet, er ofte en forutsetning for å lykkes.

Sosialentreprenører

Hilde Dalen og KREM var blant pionerene innen sosialt entreprenørskap i Norge. Siden oppstarten i 2005 har KREM bidratt til utvikling av feltet og gått i front for utvikling og inkludering av sosialentreprenører i offentlig og privat sektor.