Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Hilde Dalen
Innovasjonsarkitekt og samfunnsinnovatør, gründer av KREM.

Hilde har mange års erfaring fra både privat og offentlig sektor. Siden etableringen av KREM i 2005 har hun vært med å skape og utvikle flere bærekraftige bedrifter, både i egen regi og sammen med andre. Hun har vært aktiv i utviklingen av sosialt entreprenørskap i Norge, og har bistått i utvikling og etablering av en rekke sosiale entreprenører som er i markedet i dag. Hilde har også jobbet både i og med offentlig sektor med særlig fokus på fag- og tjenesteutvikling gjennom samskaping. I sitt arbeid kombinerer hun dyptgående kjennskap til behovene og strukturene i offentlige sektor, med erfaring fra privat og ideell sektor. … mer om Hilde her.

 

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er fc1ff9b9-4092-4d4c-8205-ab54f70031ad.jpgShara Amin

Leder for mangfold og innovasjon i KREM

Shara har vært flyktningkonsulent og fagressurs innen flyktningefeltet i bydel Ullern, og har tidligere også jobbet som saksbehandler etter lov om sosiale tjenester. Shara var initiativtaker til etablering av Innovasjons- og utviklingsgruppa i NAV Ullern som ble opprettet i oktober 2019. Der ledet hun arbeidet med å identifisere, utvikle og forbedre samtlige tjenester i NAV Ullern. I dette arbeidet var det viktig for Shara at utviklingen skjedde sammen med brukerne og medarbeiderne. Samtidig var hun også kontaktperson for Radikalisering, voldelig ekstremisme og hatkriminalitet for NAV på kommunalt nivå. Shara har bakgrunn fra privat og offentlig sektor. Hun var med å etablere gruppen som koordinerte Raftostiftelsens arbeid i Oslo. Før dette jobbet hun flere år innen administrasjon i privat sektor, med særlig ansvar for effektiviseringen av driften ved en rekke større bedrifter. Her fikk hun også verdifull erfaring i offentlige anbudsprosesser. … mer om Shara her. 

 

Foto: Daniel Da Silveira, A3

Leni Buljo Hemminghytt
Administrasjonssektretær, prosjektmedarbeider og nestleder i styret i KREM.

Leni har en mangfoldig utdanning med kokkeskole, kurs på BI innen bedriftsøkonomi med blant annet; internregnskap, markedsføring, organisasjons- og arbeidsledelse, og anvendt juss. Cand.mag i etnologi, semesteremner i museumskunnskap og latin, og Brobyggermetodikk ved VID. Leni har vært tilknyttet KREM siden 2008. Hun har erfaring fra prosess- og prosjektarbeid, likemannsarbeid og samarbeid på tvers av de  tradisjonelle samfunnsinndelingene. Hun har selv opplevd helseutfordringer og det å være utenfor arbeidslivet, og har i mange år bidratt til å skape økt inkludering gjennom utvikling av nye løsninger. Hun er svært fokusert på interessepolitisk arbeid. Her kan nevnes deltakelse i Samarbeidsforum mot fattigdom og sosial ekskludering, og Regjeringens Kontaktutvalg.
… mer om Leni her.

 

Anne-Kristine Tischendorf
Prosjekt- og prosessmedarbeider i KREM

 Anne-Kristine har en allsidig bakgrunn. Hun er utdannet danser og koreograf, og er også utdannet sosionom og har en Master i Internasjonal Velferds- og Helsepolitikk. I tillegg er hun frivillighetskoordinator i eldreomsorgen, og har tatt kurs i terapi, samtalekunst og psykososial førstehjelp. Hun har også en bred og variert bakgrunn fra frivillighet innenfor hospice- og flerkulrturelt arbeid. Anne-Kristine har i flere år vært engasjert i sosialt arbeid rettet mot målgruppene flyktninger og barnefamilier. Hun har også mangeårig erfaring med å drive sin egen virksomhet, både som freelancer innen utøvende kunst og som kursholder. Hun srartet opp og drev Aloha Senteret, som spesialiserte seg på hawaiisk massasje, huladans og livsfilosofi. Selv om hun ikke jobber med dans i dag, er den kunstneriske bakgrunnen en viktig del av henne, både i tilnærming til livet og i arbeidet som sosionom. … mer om Anne-Kristine her.

 

Lars Tangen, kommunikasjonsrådgiver i KREM.

Lars Tangen
Kommunikasjonsrådgiver og prosjektmedarbeider i KREM

Lars har alltid hatt et sterkt samfunnsengasjement. Allerede som 13-åring, begynte han som ungdomspolitiker. Lars kom ut av skapet som homofil som 15-åring, og kjempet for at andre som ikke var helt A4 også skulle kunne føle seg stolt av å være seg selv. Han hadde et brennende ønske om å utgjøre en forskjell og samarbeidet med organisasjoner som Mental Helse og Kreftforeningen. Lars etterlyste også mer åpenhet om mental helse i det offentlige rom. Det førte til at han delte sine innerste tanker og følelser med leserne på bloggen sin og gjennom foredrag på Verdensdagen for psykisk helse. I 2008 var han en av Norges mest leste bloggere. … mer om Lars her.

 
Anisa Sharif Hassan

Prosjektmedarbeider og ambassadør i KREM

Anisa har en bachelor i ledelse og organisasjonsutvikling fra Høgskolen i Innlandet, og en mastergrad i økonomi og ledelse med markedsføring som hovedfelt. Hun er ung, en gledesspreder og en inspirerende drivkraft. Veien har ikke vært lett. Anisa vokste opp i Somalia uten skolegang, og kom til Norge som 13-åring uten å kunne lese, skrive eller regne. Da moren og lillebroren ble deportert ut av Norge, ble hun igjen alene. Moren håpet at Anisa ville få en bedre sjanse til et godt liv her i Norge enn i det krigsherjede hjemlandet Somalia, selv om det skilte den unge jenta fra familien sin. Et håp hun realiserer gjennom en svært positiv og utforskende innstilling og valget om å gripe alle mulighetene som kommer hennes vei. … mer om Anisa her.