Hilde Dalen
Innovasjonsarkitekt og samfunnsinnovatør, gründer av KREM,

Styreleder i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon, og i foreningen Asylet.

Hilde har mange års erfaring fra både privat og offentlig sektor. Siden etableringen av KREM i 2005 har hun vært med å skape og utvikle flere bærekraftige bedrifter, både i egen regi og sammen med andre. Hun har vært aktiv i utviklingen av sosialt entreprenørskap i Norge, og har bistått i utvikling og etablering av en rekke sosiale entreprenører som er i markedet i dag. Hilde har også jobbet både i og med offentlig sektor med særlig fokus på fag- og tjenesteutvikling gjennom samskaping. I sitt arbeid kombinerer hun dyptgående kjennskap til behovene og strukturene i offentlige sektor, med erfaring fra privat og ideell sektor.
… mer om Hilde her.

Foto: Daniel Da Silveira, A3

Leni Buljo Hemminghytt
Leder av interessepolitisk avdeling i KREM,
prosjektleder i team, nestleder i styret,
brobygger og administrasjonssekretær.

Leni har en mangfoldig utdanning med kokkeskole, kurs på BI innen bedriftsøkonomi med blant annet; internregnskap, markedsføring, organisasjons- og arbeidsledelse, og anvendt juss. Cand.mag i etnologi, semesteremner i museumskunnskap og latin, og Brobyggermetodikk ved VID. Leni har vært tilknyttet KREM siden 2008. Hun har erfaring fra prosess- og prosjektarbeid, likemannsarbeid og samarbeid på tvers av de  tradisjonelle samfunnsinndelingene. Hun har selv opplevd helseutfordringer og det å være utenfor arbeidslivet, og har i mange år bidratt til å skape økt inkludering gjennom utvikling av nye løsninger. Hun er svært fokusert på interessepolitisk arbeid. Her kan nevnes deltakelse i Samarbeidsforum mot fattigdom og sosial ekskludering, og Regjeringens Kontaktutvalg.
… mer om Leni her.

 

Foto: Martine Kolstad

Ann Kristin Vestheim Tveøy
Leder av avdeling for utvikling og innovasjon i offentlig sektor.

Ann Kristin har 25 års erfaring fra ulike roller i offentlig sektor, hvorav 17 av disse som leder. Hun har vært avdelingssjef, Nav-leder, fagutviklingsleder og seksjonsleder samt ledet en rekke store prosjekter og satsninger. Ann Kristin er utdannet sosionom og har etterutdanning i kulturfag og arbeidsrett. Hun har skrevet flere fagbøker og holdt en rekke foredrag for ansatte og ledere i offentlig sektor. Hun underviser også i sosialfag på OsloMet. Ann Kristin og KREM har samarbeidet i flere prosjekter både lokalt og nasjonalt. Partnerskapet gav ønske om fortsatt samarbeid og KREM valgte derfor å ansette Ann Kristin som leder i egen organisasjon. Hennes rolle er å bidra inn utvikling og innovasjon i offentlig sektor gjennom samskaping.
… mer om Ann Kristin her.

Share This