Hilde Dalen
Innovasjonsarkitekt og samfunnsinnovatør, gründer av KREM,

Styreleder i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon, og i foreningen Asylet.

Hilde har mange års erfaring fra både privat og offentlig sektor. Siden etableringen av KREM i 2005 har hun vært med å skape og utvikle flere bærekraftige bedrifter, både i egen regi og sammen med andre. Hun har vært aktiv i utviklingen av sosialt entreprenørskap i Norge, og har bistått i utvikling og etablering av en rekke sosiale entreprenører som er i markedet i dag. Hilde har også jobbet både i og med offentlig sektor med særlig fokus på fag- og tjenesteutvikling gjennom samskaping. I sitt arbeid kombinerer hun dyptgående kjennskap til behovene og strukturene i offentlige sektor, med erfaring fra privat og ideell sektor.
… mer om Hilde her.

 

Foto: Daniel Da Silveira, A3

Leni Buljo Hemminghytt
Leder av interessepolitisk avdeling i KREM,
prosjektleder i team, nestleder i styret,
brobygger og administrasjonssekretær.

Leni har en mangfoldig utdanning med kokkeskole, kurs på BI innen bedriftsøkonomi med blant annet; internregnskap, markedsføring, organisasjons- og arbeidsledelse, og anvendt juss. Cand.mag i etnologi, semesteremner i museumskunnskap og latin, og Brobyggermetodikk ved VID. Leni har vært tilknyttet KREM siden 2008. Hun har erfaring fra prosess- og prosjektarbeid, likemannsarbeid og samarbeid på tvers av de  tradisjonelle samfunnsinndelingene. Hun har selv opplevd helseutfordringer og det å være utenfor arbeidslivet, og har i mange år bidratt til å skape økt inkludering gjennom utvikling av nye løsninger. Hun er svært fokusert på interessepolitisk arbeid. Her kan nevnes deltakelse i Samarbeidsforum mot fattigdom og sosial ekskludering, og Regjeringens Kontaktutvalg.
… mer om Leni her.

 

Anne-Kristine Tischendorf

Prosjekt- og prosessmedarbeider i KREM

 Anne-Kristine har en allsidig bakgrunn. Hun er utdannet danser og koreograf, og er også utdannet sosionom og har en Master i Internasjonal Velferds- og Helsepolitikk. I tillegg er hun frivillighetskoordinator i eldreomsorgen, og har tatt kurs i terapi, samtalekunst og psykososial førstehjelp. Hun har også en bred og variert bakgrunn fra frivillighet innenfor hospice- og flerkulrturelt arbeid. Anne-Kristine har i flere år vært engasjert i sosialt arbeid rettet mot målgruppene flyktninger og barnefamilier. Hun har også mangeårig erfaring med å drive sin egen virksomhet, både som freelancer innen utøvende kunst og som kursholder. Hun srartet opp og drev Aloha Senteret, som spesialiserte seg på hawaiisk massasje, huladans og livsfilosofi. Selv om hun ikke jobber med dans i dag, er den kunstneriske bakgrunnen en viktig del av henne, både i tilnærming til livet og i arbeidet som sosionom.
… mer om Anne-Kristine her.

 

 

Share This