Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Shara Amin
Leder for mangfold
og innovasjon i KREM


Shara Amin har vært flyktningkonsulent og fagressurs innen flyktningefeltet i bydel Ullern, og har tidligere også jobbet som saksbehandler etter lov om sosiale tjenester. Shara var initiativtaker til etablering av Innovasjons- og utviklingsgruppa i NAV Ullern som ble opprettet i oktober 2019. Der ledet hun arbeidet med å identifisere, utvikle og forbedre samtlige tjenester i NAV Ullern. I dette arbeidet var det viktig for Shara at utviklingen skjedde sammen med brukerne og medarbeiderne. Samtidig var hun også kontaktperson for Radikalisering, voldelig ekstremisme og hatkriminalitet for NAV på kommunalt nivå. 

Shara har bakgrunn fra privat og offentlig sektor. Før jobben i NAV jobbet hun blant annet i bistandsbransjen, både administrativt og ute i felt. Hun har jobbet i Flyktninghjelpen som del av staben til generalsekretær Jan Egeland. Hun har også koordinert programmene til «Dråpen i Havet» i Hellas. Her ledet hun alle de frivillige og hadde ansvar for tjenestene til flere tusen flyktninger. Shara har også vært nestleder av Raftostiftelsens Oslogruppe. Hun var med å etablere gruppen som koordinerte Raftostiftelsens arbeid i Oslo. Før dette jobbet hun flere år innen administrasjon i privat sektor, med særlig ansvar for effektiviseringen av driften ved en rekke større bedrifter. Her fikk hun også verdifull erfaring i offentlige anbudsprosesser.

Shara har grunnfag i psykologi og en bachelorgrad i interkulturell forståelse. Hun kom selv som politisk flyktning fra de kurdiske områdene i Nord-Irak til Norge i 1991. Hennes høyt utdannede foreldre klarte å komme seg ut i relevante jobber i Norge, til tross for alle barrierene på veien. 

Shara sin tverrfaglige bakgrunn gir henne en unik evne til å se muligheter og skape synergier mellom folk fra forskjellige bransjer. Hun har spesiell interesse for å strukturere og effektivisere. Hun har en unik evne til å sette seg inn kompliserte saker og holder alltid hodet kaldt i uventede situasjoner. 

Drivkraften i hennes arbeid er lønnsomhet, både for bedriften, privat- eller offentlig sektor, og den enkelte arbeidstaker. Dette i form av avkastning, økt tilpasning- og omstillingsevne og god trivsel- og arbeidsmiljø. 

Ord som beskriver Shara er initiativrik, løsningsorientert, lyttende, ryddig og fleksibel. Hun har evne til å begeistre og beskrives ofte som positiv og empatisk person. Hun er selvgående samtidig som hun er god på å bygge relasjoner og tillit. 

Lidenskapene hennes er å organisere og effektivisere. Ved å ha oversikt kan hun møte enhver utfordring med kaldt hodet. Hun er kunnskapssøkende og ønsker alltid å lære mer.