Hilde Dalen

 

 

Innovasjonsarkitekt og samfunnsinnovatør, gründer av KREM,
Styreleder i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon,
og i foreningen Asylet.

 

Hilde har mange års erfaring fra både privat og offentlig sektor. Siden etableringen av KREM i 2005 har hun vært med å skape og utvikle flere bærekraftige bedrifter, både i egen regi og sammen med andre. Hun har vært aktiv i utviklingen av sosialt entreprenørskap i Norge, og har bistått i utvikling og etablering av en rekke sosiale entreprenører som er i markedet i dag. Hilde har også jobbet både i og med offentlig sektor med særlig fokus på fag- og tjenesteutvikling gjennom samskaping. I sitt arbeid kombinerer hun dyptgående kjennskap til behovene og strukturene i offentlige sektor, med erfaring fra privat og ideell sektor.

Hilde er utdannet barnevernspedagog og har filosofi, arbeidslivspsykologi, endrings- og kompetanseledelse, og helsefremmende arbeid som sine spesialområder. Hun er også utdannelse som interiørkonsulent og blomsterdekoratør, samt bred erfaring fra salg, markedsføring og kursvirksomhet. Hilde har vært selvstendig næringsdrivende siden 2001.

Ord som beskriver Hilde er: Utforskende, effektorientert, til tider irriterende kompromissløs, kunnskapsrik og med et enormt nettverk. Hun har ofte mange baller i lufta og tenker bedre når hun er i bevegelse.

En «funfact» få personer vet om Hilde er at hun er ekstremt opptatt av hestekrefter, og at drømmen om å bli ballettdanser tidlig ble erstattet av et intenst ønske om å bli racerbilsjåfør. Da er det kanskje ikke så rart at lidenskapene er fart, koblinger som gir effekt, kontinuerlig læring og forbedringer.

Lidenskapene hennes gjenspeiler seg i jobben gjennom høyt tempo og stor variasjon i oppgaver. Hun har også et omfattende og aktivt nettverk. Hilde har en utforskende og eksperimentell tilnærming, blir lett begeistret og ser ofte nye muligheter der andre ser problemer. I praksis betyr det at hun konstant driver med prosjektutvikling, ofte gjennom å teste ut mindre piloter, som videreutvikles i samhandling med de ulike målgruppene. Hilde er opptatt av trippel effekt, – økonomisk, sosial og miljø, og trives best når hun kan drive flere prosjekter og prosesser samtidig.

«– KREMs innovative partnerskap er skreddersydd og tidsbegrenset. Hvis innovasjonsprosessen ikke er tilstrekkelig forankret i ledelsen og hos de ansatte, og etter hvert i deres kultur, vil vår felles innsats for innovasjon kollapse når vi trekker oss ut. Å være stolt av sitt arbeid og sine innovasjonsprosjekter, å oppleve lokalt eierskap, og å anerkjenne og bli anerkjent er viktig. Vi arbeider med mål om å bli kopiert, fordi vi gjennom kopieringen øker effektene av vårt arbeid og omfanget av innovasjonen.«

KREM drives etter prinsippene for åpen innovasjon. Virksomheten arbeider med fag- og tjenesteutvikling, innovasjon i offentlig sektor og bærekraftig samfunnsnyttig forretningsutvikling gjennom systematisk målgruppeinvolvering. Hilde har skapt et rom som knytter sammen, forener, mobiliserer og fasiliterer innsatser og aktører. Dettes gjøres på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor, og på tvers av fagfelt og virksomhetsområder – både på individ-, -gruppe-, bedrifts- og samfunnsnivå.

Hilde er på sitt beste når hun får muligheten til å sette sammen elementer på nye måter, utvikle nye arbeidsformer og systematisere dette i dynamiske og lokale modeller. Hun trives best i skjæringspunktet mellom det tradisjonelle/kjente og det nye og ukjente. Med henne ved roret har KREM blant annet bidratt til utviklingen av en innovasjonsøkologi i Bydel Nordstrand. Hvor KREM som utviklingspartner i bydelen var primus motor og koordinert arbeidet hvor stadig flere av medlemmene i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon har inngått som samarbeidspartnere, som for eksempel Knack AS og Atlas Kompetanse AS. Effektene av partnerskapet har blant annet vært utvikling av mer kostnadseffektive tjenester, fagutvikling blant ansatte og nytt og innovativt samarbeid med aktører i og utenfor bydelen.

Kontakt Hilde på e-post: hilde@krem-norge.noShare This