Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Anne-Kristine Tischendorf

Anne-Kristine er prosjekt- og prosessmedarbeider i KREM, og har en allsidig bakgrunn.

Hun er utdannet danser og koreograf, og er også utdannet sosionom og har en Master i Internasjonal Velferds- og Helsepolitikk.

I tillegg er hun frivillighetskoordinator i eldreomsorgen, og har tatt kurs i terapi, samtalekunst og psykososial førstehjelp. 

Hun har også en bred og variert bakgrunn fra frivillighet innenfor hospice- og flerkulrturelt arbeid. Anne-Kristine har i flere år vært engasjert i sosialt arbeid rettet mot målgruppene flyktninger og barnefamilier. Hun har også mangeårig erfaring med å drive sin egen virksomhet, både som freelancer innen utøvende kunst og som kursholder. Hun srartet opp og drev Aloha Senteret, som spesialiserte seg på hawaiisk massasje, huladans og livsfilosofi. Selv om hun ikke jobber med dans i dag, er den kunstneriske bakgrunnen en viktig del av henne, både i tilnærming til livet og i arbeidet som sosionom. 

Livet hennes har vært preget av reising og nysgjerrighet på andre kulturer. Blant annet har hun studert i Amsterdam og bodd i København og på Hawaii. I sin Masteroppgave sammenlignet hun hvordan Samers og Hawaiieres livssyn er inkorporert i den norske og hawaiiske helsetjenesten.  Anne-Kristine har hatt et genuint ønske om å inspirere folk til positiv endring og utvikling gjennom hele sitt virke.

De som kjenner Anne-Kristine, beskriver henne som en reflektert og kreativ person, og en idealist med stor gjennomføringskraft. Hun er opptatt av å tenke utenfor boksen og har et helhetlig perspektiv der hun ofte ser mønstre mellom mennesker og miljø. Hun er på sitt beste når hun er koblet opp mot noe som er større enn henne selv, og arbeider for å virkeliggjøre muligheter i samarbeid med folk. 

For Anne-Kristine er det å bli kjent med KREM og sosialt entreprenørskap som å «finne et fyrtårn i mørket», noe å navigere etter. Hun har selv erfaring med å være utenfor arbeidslivet, og vet hva det kan gjøre med selvfølelsen og selvtilliten. Samtidig har dette gitt henne viktig kunnskap om det å kunne reise seg opp igjen. Denne erfaringen ønsker hun å bruke i KREM, slik at flere mennesker skal få bruke ressursene sine i arbeid.

– Jeg er opptatt av å se og skape muligheter. Det har jeg gjort gjennom dansekunsten, i mitt arbeid med mennesker og i behovet for bevisstgjøring og tilstandsendring. Nå blir det gjennom jobbskaping- og kunnskapsformidlingsprosjekter. Jeg ønsker et samfunn som reflekterer vår menneskelighet, å få være en venn til menneskeheten gjennom inkluderende prosjekter, forteller Anne- Kristine.

Hun vil arbeide for sosial inkludering og redusere utenforskap, med alle de samfunnsgevinstene som ligger i det. Anne-Kristine ser effekten arbeid har på mestringsfølelse og sosial tilhørighet, og mener at det å komme i lønnet arbeid kan hjelpe mennesker å få tilbake ikke bare troen på seg selv, men engasjement for fremtiden. Derfor ønsker hun å bidra til at andre kan finne glede og verdighet gjennom meningsfylt arbeid. 

– I samfunnet er det er mange ubrukte og uforløste ressurser i form av mennesker som enten ikke har kommet seg inn i arbeidslivet, eller som er falt ut av det. Et samfunn i vekst må også være et samfunn i endring – og den endringen bæres av omsettingen av forståelse og kunnskap i praksis. Jeg tror folk virkelig ønsker å ta ansvar for seg selv og å bidra til fellesskapet når de kan gjøre det uten å gå på bekostning av seg selv.