Privat sektor

KREM erfarer i sitt arbeid med ulike grupper som står utenfor skole og arbeidsliv at nettverk til næringsliv og andre samfunnsarenaer er avgjørende for å nå målet om å komme i aktivitet og arbeid. Vi erfarer også at næringslivet er åpent for samarbeid når det er mening og sammenheng i kontakten som knyttes, det vil si når det knyttes kontakt basert på den enkeltes ressurser og kompetanse og mål for fremtiden. Videre er det en økende anerkjennelse i dagens næringsliv at alle må bidra i å løse felles velferdsutfordringer.

Videre viser forskning at det er vesentlige forskjeller for den enkelte i opplevelsen av å være tilknyttet en reell arbeidsplass kontra å være tilknyttet en arbeidsmarkedsbedrift gjennom arbeidstrening (Borg & Topor, 2007). Vi ønsker å sette fokus på at vi i mye større grad kan benytte oss av arbeidslivet som treningsarenaer i veien tilbake til arbeid.

KREM arbeider med å skape innhold i bedrifters samfunnsansvar. KREM har inngått flere avtaler med private bedrifter der samarbeidet knyttes til å inkludere og rekruttere flere som i dag står utenfor. Det er avgjørende at dette kommuniseres ut slik at flere bedrifter kan se og erfare gevinsten ved å ha en åpen og inkluderende rekrutteringsstrategi, fordi det er lurt!

Mer om tverrsektorielle utviklingssamarbeid her …Share This