Kurs i sosialt entreprenørskap

I oktober 2021 holdt KREM kurs for deltagerne til lokallaget til Norsk Folkehjelp i Kragerø. Kurset var en todagers samling om sosialt entreprenørskap og jobbskaping for kvinner med minoritetsbakgrunn som er deltakere i Jobbsjansen programmet, Introduksjonsprogrammet og ved Voksenopplæringen i Kragerø.

KREM hadde ansvar for planlegging og gjennomføring av innhold på samlingene. Hovedmålsetting var å gi deltagerne økt kompetanse om sosialt entreprenørskap, jobbskaping og egenetablering som vil bidra til å økt levekår blant kvinner med minoritetsbakgrunn.Share This