Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Studier og undervisning

Brobyggerstudiet

I «HUSK»-arbeidet utviklet det seg en felles erkjennelse av at det trengs ulike tiltak for å virkeliggjøre de ressursene brukerne sitter med. Etter dette ble blant annet «Brobyggerstudiet» opprettet. 

Brobyggerstudiet er et samarbeid mellom KREM og Diakonhjemmet. Kurset startet opp med først kull høsten 2010 og andre kull høsten 2011. Det er et mål at brobyggerstudiet skal bidra til at mennesker med brukererfaring fra ulike deler av sosialtjenesten kan ta i bruk sin erfaringskunnskap for å bedre tilbudene i hjelpeapparatet. Studiet er tverrfaglig og er ikke tilpasset et bestemt yrke, Det gir kandidatene mulighet til å arbeide som brobyggere i frivillige organisasjoner, offentlig forvaltning eller i næringslivet. 

Studentene skal lære seg å identifisere muligheter og ressurser og å gjennomføre og lede prosesser som brobyggere i forhold mellom enkeltmennesker, offentlig forvaltning og næringsliv. Målet er at kandidatene skal bidra til realisering av ressurser hos seg selv, hos andre enkeltmennesker og i grupper i arbeidslivet. Les mer: Vedlegg 10 studieplan og Vedlegg 11 artikkel om Brobyggerstudiet.

Høgskolen i Oslo og DIASOS

KREM har utført en rekke undervisningsoppdrag på Høgskolen i Oslo og DIASOS knyttet til boligsosialt arbeid og tema som brukermedvirkning og likeverdige partnerskap. Undervisning har i hovedsak vært rettet mot studenter på studiet i etterutdanning i boligsosialt arbeid, sosionomstudenter, Brobyggerstudenter og studenter på Velferdsstudiet.

Diakonhjemmets Høgskole – DIASOS

  • Brobyggerstudiet oppstart høsten 2010
  • Partner i utviklingen av Høyskoleklinikk ved lokalt NAV-kontor på Grünerløkka 
  • HUSK
  • Undervisning 


Høgskolen i Oslo – HiOA 

  • HUSK
  • Undervisning
  • Studenter
  • Partner i gjennomføring og videreutviklingen av Høgskoleklinikk i Sagene bydel