Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Kunnskapsutvikling

KREM er invitert inn i arbeidet med re-lanseringen av inkluderingsdugnaden i 2021. For oss er deltakelse i arbeidslivet helt essensielt for målgruppene og det viktigste verktøyet for å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon. Vi er svært opptatt av å bidra til redusering av stigma knyttet til utenforskap, og jobber aktivt for holdningsendringer, endring av språk og tilnærminger i inkluderingsarbeidet. Vi gjør dette blant annet gjennom å bistå i utviklingen av lokale jobbskapingsprosjekter som synliggjør målgruppenes uforløste potensial, og samtidig bidrar til erfaringer som endrer holdninger og tilnærminger fra de involverte offentlige aktørene. Gjennom prosjektene vises konkrete eksempler på hvordan mindre arbeidsgivere, sosiale entreprenører og ideelle aktører kan bidra. 

KREM har blant annet spilt inn behovet for å endre språket, da det pr i dag er svært stigmatiserende. Men også behovet for å inkludere de små og mellomstore bedrifter som i mindre grad synliggjøres for sine omfattende bidrag i inkluderingsarbeidet. Vi har også foreslått forenkling av byråkratiet knyttet til verktøykassen for inkludering. Med forslag om forhåndsgodkjenning av bedrifter som ønsker å bidra. Dette vil bidra til mer tilgjengelighet og mindre byråkrati og i større grad muliggjøre verktøyene, som lønns-, mentor- og inkluderingstilskudd, også for mindre bedrifter. 

KREM funger som en kompetanseleverandør som gjennom praktisk feltarbeid samskaper fremtidens bærekraftige løsninger. Vi deler kunnskap og erfaringer både med målgruppen og andre interesserte. Dette skjer blant annet gjennom deling i møter, prosesser, prosjekter, sosiale medier, skriftlige publikasjoner, undervisning, foredrag, arrangement og film. I tillegg arbeider KREM med prosess- og prosjektutvikling, for å styrke brukermedvirkning og brukerinvolveringen lokalt.

KREM deltar aktivt på seminarer og konferanser med fokus på brukerinnflytelse og brukermedvirkning, sosialt entreprenørskap og -innovasjon, samarbeid, samskaping, nyskaping og jobbskaping.