Skjulte talenter

KREM etablerte og avholdt «Skjulte talenter», en workshop over 10 uker der kompetanse, ressurser og erfaringer ble kartlagt og synliggjort. Hovedformålet var å knytte nettverk til næringslivet med mål om arbeid/skole/kvalifisering. Gjennom prosessen skal deltagerne styrkes og istandsettes med et fokus på å kartlegge styrker, ressurser og kompetanse som legger grunnen for å hente ut og nyttiggjøre seg deres erfaringer inn i tiltaksarbeidet og baner veien for bærekraftige løsninger for den enkelte. I denne prosessen er medvirkning fra og myndiggjøring av deltagerne både målet og metoden. Se ellers vedlegg 4 og 5.

http://vimeo.com/channels/151918#16691596

http://vimeo.com/channels/151918#16924052