Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Ny satsning på innovative integrerings- og mangfoldstiltak

Det er med stor glede og håp for framtiden at vi ønsker Shara Amin velkommen til oss fra 1 juni 2021.

Shara går inn og styrker ledelsen, som leder for mangfold og innovasjon. Hun har bakgrunn fra privat, ideell og offentlig sektor. Før jobben i NAV, hvor hun blant annet etablerte Innovasjonsgruppen, jobbet hun blant annet i bistandsbransjen, både administrativt og ute i feltet. Shara har blant annet jobbet i Flyktninghjelpen som del av staben til generalsekretær Jan Egeland. Hun har grunnfag i psykologi og en bachelorgrad i interkulturell forståelse. 

Shara kom selv som politisk flyktning fra de kurdiske områdene i Nord-Irak til Norge i 1990, sammen med sine to høyt utdannede foreldre. Hun har en svært god miks av personlig egenskaper, erfaringer og tverrfaglige bakgrunn som gir henne en unik evne til å se muligheter og skape synergier mellom folk fra forskjellige bransjer. Shara har spesiell interesse for å strukturere og effektivisere. Hun er drillet på å sette seg inn kompliserte saker og holder alltid hodet kaldt i uventede situasjoner. Se mer om Shara.

Shara er sentral i vår nye satsning på innovative integrerings- og mangfoldstiltak. Hovedformålet med satsninger er å øke deltakelsen i arbeidslivet med et særlig fokus på innvandrere med høyere utdanning. Innsatsen har fått navnet «Den 4. exit».

I dag er det 3 hovedutganger fra NAV: 1 – formidling til ordinært arbeid, 2 – via utdanning og 3 – via arbeidsmarkedstiltak med kurs og påfølgende praksisplasser. KREM har i møte med Arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen og andre sentrale stortingspolitikere formidlet behovet for å utvikle en fjerde exit fra NAV gjennom å øke mulighetene for mer individuelle veier, entreprenørskap og jobbskaping.

Forskningsrapporter fra blant andre McKinsey & Co viser at det er sammenheng mellom mangfold og økt lønnsomhet. Lønnsomhet i form av avkastning, men også i form av bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær, økt tilpasningsdyktighet, omstillingsevne og konkurransekraft. Dette fordi disse bedriftene også klarer å tiltrekke seg de beste talentene. Rapportene fra 2012 og 2018 dokumenterer at virksomheter som har kulturelt og etnisk mangfold yter 35 % bedre enn andre.

Her hjemme i Norge viser nyere undersøkelser at bedriftsledere gjennom 2020 har utvidet horisonten betraktelig når de vurderer nye søker. De ønsker økt mangfold i egen bedrift, men foreløpig er det mindre grad en realitet. «Den 4. exit» skal fungere som en bro mellom høyt utdannende jobbsøkere og arbeidsmarkedet, og gi bedriftene den nødvendige statshjelpen for å realisere ønskene.

KREM har fem hovedmål med dette prosjektet:

  1. Utvikle en metode for direkte vei til lønnet relevant arbeid
  2. Økt deltakelse i arbeidslivet for høyt utdannede personer med minoritetsbakgrunn
  3. Økt bruk av målgruppens kompetanse og ressurser i arbeidslivet
  4. Synliggjøring av målgruppens kompetanse og verdi
  5. Økt kunnskapen om verdien av mangfold i arbeidslivet; forretningsmessig, resultatmessig og i forhold til arbeidsmiljø, kreativitet og nyutvikling

KREM vil med prosjektet vise vei og inspirere andre bedrifter, gjennom å gi dem hands-on erfaringer med effektene av mangfold. Og viser gjennom dette prosjektet hvordan samarbeid og nytenkning kan være verktøy for effektuering.

Vi vil med dette prosjektet gjøre veien til måloppnåelse så kort som overhodet mulig. KREM påta seg arbeidsgiveransvaret, investere som den første arbeidsgiver tid og ressurser og tar dermed den største risikoen. Prosjektmedarbeidere vil på denne måten gå direkte inn i lønnet arbeid, samtidig som de utvikler forståelse for hvordan norsk arbeidsliv fungerer. De blir en del av arbeidslivskulturen, forstå forventninger og rettigheter i det norske arbeidslivet. De vil også lære mer norsk og skaffe seg et arbeidsrelatert nettverk. 

Shara Amin er prosjektleder og KREM har søkt Velferdsetaten i Oslo kommune om del- finansiering til prosjektet, via seksjon for tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner, og forventer svar i juni.