Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Kortere vei til arbeid

KREM og MERK Norge har jobbet med å utvikle en effektiv traineemodell, og har sammen med Knack skapt en arena hvor unge med interesser for kommunikasjonsfaget får lønn under opplæring. Siden oppstarten i 2015 har A3mag vært et springbrett til arbeid for mange unge.
Nye veier til mål

– Unge forteller at de sliter med innpass i arbeidslivet uavhengig av utdanning, og mange mangler relevant praksis og ferske referanser. De er både motiverte og lærevillig og i mindre grad opptatt av høye lønninger. Men det må jo være mulig å leve, også underveis på veien drømmejobben. Det må finnes kortere veier til mål, forteller Thea Emilie Dalen Dille, gründer av MERK Norge.

MERK Norge og KREM har funnet andre måter å bidra til å få flere unge inn i arbeidslivet på. I samarbeid med kommunikasjonsbyrået Knack AS har de siden 2015 drevet A3-prosjektet, – et praktisk opplæringstilbud til unge voksne mellom 18 og 35 år med interesse for kommunikasjon og kreative fag. Gjennom prosjektet og eksterne oppdrag omgjør de unge interessene og egenskapene sine i fag som journalistikk, foto, film og web til ferdigheter og betalt arbeid. Prosjektet rekrutterer deltagere til betalte trainee-stillinger i nettmagasinet A3mag.no eller A3 Profil, og med det muligheten for lønn under opplæring.

Hva er A3mag.no og A3 Profil?

A3mag.no fungerer som et vanlig nettmagasin, og er i så måte en helt realistisk arbeidsarena. Deltagerne er fullverdige medlemmer av redaksjonen, som blir ledet av Anniken Grundt i Knack. Det er ukentlige redaksjonsmøter og det publiseres tekster, videoer og illustrasjoner om dagsaktuelle temaer. På denne måten får deltagerne utviklet ferdighetene og interessene sine, samtidig som de utvikler en portefølje som setter dem i en sterkere posisjon i arbeidsmarkedet. Hele veien får de også tilbakemeldinger fra mentor, og faglig påfyll gjennom relevante faglige workshops.

A3 Profil er salgs- og kommunikasjonsavdelingen i A3-prosjektet. Her produseres det profileringssaker til eksterne kunder. Gjennom samarbeid produserer deltagerne tekst, foto og film for kunder. På denne måten får deltakerne i A3 Profil utviklet kompetansen sin også innenfor denne typen kommunikasjonsarbeid. Erfaringene de tilegner seg er direkte kvalifiserende for kommunikasjonsrelaterte stillinger i næringslivet.

Praktisk tilnærming til arbeidslivet

Erfaring viser at det er behov for flere og alternative veier til lønnet arbeid. Praktisk tilnærming til arbeidslivet kan være veien å gå for mange. Det finnes altfor mange unge uten arbeid eller skoleplass som står i fare for langvarig utenforskap. Flere av dem er klare for arbeid, men trenger arbeidserfaring- og trening. A3-prosjektet er en arena som gir en ramme av virkelighet, der jobben som gjøres er med reelle vilkår og innsatsen lønnes.

– Gjennom utviklingen av A3mag.no har vi erfart at det finnes et stort potensial i å bevisstgjøre de unge på hvilke ferdigheter de allerede har tilegnet seg gjennom egne medievaner. Dette er ferdigheter som kan forsterkes og bli aktuelle ferdigheter for arbeidslivet. Det handler om å lære gjennom å prøve, i tett dialog med fagansvarlig. Det skaper stolthet å oppleve at egne produksjoner kommer på trykk. Synlighet av egne produkter bidrar også til å bygge arbeidsreferanser og egen portefølje. Den overordnede hensikten er å forsterke bevisstheten rundt egne ressurser, og koble dette til inntektsgivende arbeid, forteller Anniken Grundt, fagansvarlig i A3.

Videre til lønnet arbeid

Siden oppstarten av A3-prosjektet i 2016, har de fleste av deltagerne allerede gått videre til annet, lønnet arbeid.

-Realistisk arbeidstrening er en god idé som i prinsippet skal gi gode muligheter til å komme videre i arbeidslivet. Samtidig trengs det flere veier til lønnet arbeid, og særlig for unge. Det finnes allerede i dag private bedrifter som gir lønn under opplæring og tilbyr gode læringsarenaer. Vi kunne ønske at aktører i større grad gikk sammen og utviklet A3-modeller innfor flere fagområder, sier Hilde Dalen i KREM.