Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Kvinners deltakelse i arbeidslivet har både direkte og indirekte positive effekter. Arbeid er en forutsetning for økonomisk selvstendighet og fremmer positiv sosial utvikling og tilhørighet til nærmiljø og storsamfunn. Det styrker familieøkonomi og samfunnsøkonomien, har en positiv innvirkning på barns oppvekstvilkår og bidrar samtidig til å styrkemangfoldet i arbeidslivet.Kvinners arbeidsdeltakelse er en ressurs samfunnet ikke har råd til å la stå ubrukt.

 

Oslo kommune har gjennom EMI (enhet for mangfold og integrering) gitt tilskudd til prosjektet Kvinner Mobiliserer Ressurser. I prosjektet skapes et nettverk og en arena for inspirasjon og motivasjon til utdanning og arbeid – fordi kvinners arbeidsdeltakelse er en ressurs samfunnet ikke har råd til å la stå ubrukt.

 

Prosjektet «Kvinner mobiliserer ressurser» er et sosialt nettverk for kvinner i Oslo, uavhengig av bydelstilhørighet, og en samskapingsarena der medvirkning er et sentralt verktøy både i etablering og utviklingen. Målet er en arena for inspirasjon, erfaringsdelingog synliggjøring av ressurserog alternative veier til utdanning og arbeid. Parallelt utvikler vi Ressursbanken som synliggjør kvinner som både kan og vil bidra med sin kompetanse.

 

Vil du være med i nettverket, eller ønsker du mer informasjon?
Vi rekrutterer nå prosjektmedarbeidere. Ta kontakt med prosjektleder; Leni Hemminghytt Rønbeck leni@krem-norge.no Kvinner Mobiliserer Ressurser (KMR)

 

 

 

 

 

 

Prosjektteamet

Leni Hemminghytt Rønbeck har erfaring innen prosjekt- og prosessarbeid, og med endringsarbeid i offentlig sektor. Hun har erfaring fra frivilligheten, og har gjennomført brobyggerstudiet på Diakonhjemmet Høgskole. Leni har en cand.mag.-grad i etnologi, har tidligere bred erfaring fra hotell- og restaurantbransjen, og med administrasjonsarbeid. Leni har også mange års erfaring med helseutfordringer, utenforskap og barrierer for deltakelse i arbeidslivet. Livserfaringene er en viktig del av den samlede kompetansen. Leni representerer KREM i Samarbeidsforum mot fattigdom og sosial ekskludering, og i Regjeringens kontaktutvalg. Leni er nestleder i styret og har i tillegg til ansvar i forhold til drift og administrasjon av organisasjonen, og er prosjektleder i Kvinner Mobiliserer Ressurser

 

Sandra Khalid Chika kom til Norge i 2010. Den første praksisplassen var i barnehage, deretter på SFO. Hun har videre hatt praksis med funksjonshemmede barn og hun har arbeidet som frivillig på Skedsmo mottak der hun blant annet fulgte opp en kvinne, bidro med norskkurs og med aktivitetsplaner for ungdommer. Sandra har også arbeidet som tolk. Med bakgrunn i arabisk og tyrkisk kultur har hun grundig kunnskap om de to kulturene og er vant til at det er flere måter å se situasjoner på. Hun sier at hennes kulturelle kompetanse bidrar positivt til å bli bedre på samarbeid og kommunikasjon. Sandra har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Hun er ansatt i KREM og er prosjektmedarbeider i Kvinner Mobiliserer Ressurser.