Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Utgivelser og omtaler i rapporter

 

  • Sosialt arbeid i NAV

  • Eventyrboka

  • Barnefattigdom

  • Hortensia – bekjempelse av barnefattigdom i Horten kommune

  • FREMs kurs i endringsmetode

  • Vilje til endring – sosialt entreprenørskap på norsk

  • Stemmer fra grasrota

  • Sosialt entreprenørskap på norsk

  • Veier til samarbeid

  • I partnerskap for sosial innovasjoN

 

Sosialt arbeid i NAV

Som en del av samarbeidet om utvikling av Høyskoleklinikk på Sagene, medvirket KREM i å skrive boka Sosialt arbeid i NAV, sammen med Kirsten Rytter og Marianne Ranger. Boka ble gitt ut 2013 av Abstrakt forlag.

 

Eventyrboka

I 2011 utgav KREM Eventyrboka i samarbeid med Fagbokforlaget.

Eventyrboken er en samling av eventyr/historier fra virkeligheten. En bok om utvikling og endring.  Målet med prosjektet var å samle et utvalg av historier om positiv bevegelse beskrevet og formidlet av brukerne selv. Å skape et produkt som synliggjør ressurser, evner og talenter som i dag i liten grad benyttes i det ordinære arbeidslivet. Historier om store bevegelser og effektene av å gi mennesker tillit, anerkjennelse, respekt og støtte i utviklingen av å skape sin egen vei tilbake til samfunnsnyttig og meningsfull aktivitet/arbeid. Det er laget en egen rapport om dette prosjektet.

https://www.norli.no/eventyr-fra-virkeligheten?gclid=Cj0KCQiAip-PBhDVARIsAPP2xc0tQaUL4EB7qAstAkGvRWPWWYXFW9pxYpTJAksmO3MndSVdqF5N24AaAmv9EALw_wcB

https://www.krem-norge.no/wp-content/uploads/2015/10/2177.pdf

 

Barnefattigdom

Flere ungdommer knyttet til KREM var i 2010 med på å fortelle sin historie med å vokse opp i fattigdom i antologien ”Barnefattigdom” utgitt av Redd Barna i samarbeid med FAFO.

https://www.gyldendal.no/faglitteratur/samfunnsfag/sosiologi-og-sosialantropologi/barnefattigdom2/p-31180-no/

 

Hortensia – bekjempelse av barnefattigdom i Horten kommune

Telemarksforsking Notat 6 – 2009 – Gustavsen, Karin, Dalen Hilde, Gundersen Filip, Kruuse Meyer Sissel, Myhre Siri (2009).

Det bærende prinsipp og grunnleggende verdi i KREMs arbeid med offentlig forvaltning, er likeverdig partnerskap mellom faglig kompetanse (forvaltningen) og livserfaringskompetanse (bruker).  Dette innebærer at brukerens erfaring skal behandles som en kompetanse i utviklingsarbeidet, hvilket blant annet er behandlet i rapport fra prosjekt Hortensia i Horten, der det henvises til KREM modellen.

https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/hortensia/2128/

https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/prosjekt-hortensia/1586/

 

KREMs kurs i endringsmetode

Beskrivelse og evaluering av nye metoder for avklaring om deltakelse i kvalifiseringsprogrammet. Diakonhjemmets høyskole. Rapport nr 6 2009 – Slettebø Tor, Brodtkorb Elisabeth, Dietrichsom Vanja og Lyhne Kim (2009).

I rapporten blir viktigheten av å identifisere og lære av brukerens erfaring med blant annet tjenesteforvaltningen, som ledd i utvikling av ny tjenestemodell og praksismetode trukket frem.

Slettebø, Brodtkorb, E., Dietrichson, V., & Lyhne, K. (2009). KREMs kurs i endringsmetode. Beskrivelse og evaluering av nye metoder for avklaring om deltakelse i kvalifiseringsprogrammet. Diakonhjemmet høgskole og NAV.

https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_cdi_cristin_nora_11250_98543&context=PC&vid=DIAKON&lang=no_NO&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,Endringsmetode&mode=Basic

 

Vilje til endring- sosialt entreprenørskap på norsk

Om sosialt entreprenørskap i svært tidlig fase. KREM var blant de aller første som ble omtalt som sosialt entreprenørskap i Norge. Hilde Dalen har skrevet et av kapittelene, om KREM og reisen hit. KREM var blant de aller første som ble omtalt som sosialt entreprenørskap i Norge.

Schei, B. & Rønnevig, E. (2009): Vilje til endring – Sosialt Entreprenørskap på norsk.

KREM er også omtalt i Damvad (2012): Utredning om sosialt entreprenørskap – Utarbeidet av DAMVAD for Nærings- og Handelsdepartementet.

 

Stemmer fra grasrota

Stemmer fra grasrota er en handlingsplan for sosialt entreprenørskap og innovasjon. Handlingsplanen ble initiert av KREM og Mother Courage som inviterte åpent til medvirkning. Den ble lansert våren 2012, som et resultat av erfaringer fra mer enn 100 involverte. Nettverk for sosialt entreprenørskap (2011). Vedlegg 13: Forslag til handlingsplan- Stemmer fra grasrota.

 

Sosialt Entreprenørskap på norsk

Skrevet av professor Benedicte Brøgger, ble lansert på BI i høsten 2017. Dette var den første fagboken om sosialt entreprenørskap på norsk.

https://www.cappelendamm.no/_sosialt-entreprenorskap-i-norge-benedicte-brogger-9788202394745

KREM var involvert da boken ble lansert.  https://www.krem-norge.no/verdidrevet-innovasjon/

 

Veier til samarbeid

Et inspirasjonshefte lansert i 2017 i regi av Kommunal og moderniseringsdepartementet, med minister Jan Tore Sanner. KREM har bidratt i arbeidet med heftet sammen med aktører som Ferd SE og KS.

https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/kmd/pressemeldinger/2017/morgendagens-velferdstjenester-utvikles-i-samarbeid/id2540579/

 

I partnerskap for sosial innovasjon

Rapport fra KREMs utviklingsperiode 1. 3.09–1. 2.12, Karin Gustavsen, Hilde Dalen, Cathrine Skar

Telemarksforsking Notat 75 – 2012 – Gustavsen, Karin, Dalen Hilde, Skar, Cathrine Skar (2012)

 

I denne rapporten får vi en oversikt over de ulike initiativ og aktiviteter KREM har medvirket til og i, fra oppstart i 2005, med vekt på perioden 2009 frem til 1. februar 2012. Rapporten er også en læringsrapport der Telemarksforsking og KREM i felleskap reflekterer over hva KREMs erfaringer viser av virksomme veier i den videre utvikling av velferdsstaten. I fellesskap peker vi på betydningen av aktiv og reell medvirkning fra og av målgruppa, på alle nivåer. Dette står sentralt i alt arbeid KREM utfører, og er å betrakte som KREMs kjerneverdi. I partnerskap for sosial innovasjon innehar derfor også et demokratisk ideal, der likeverd og reell innflytelse står sentralt.

https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/i-partnerskap-for-sosial-innovasjon/2177