Visjoner og verdier

Visjon: Et kreativt og mangfoldig arbeidsliv

Verdier: Likeverdig partnerskap mellom enkeltindivider, offentlig forvaltning og privat næringsliv.

Mål: Gjennom samarbeid på tvers skape rom for økt deltagelse i arbeidslivet.

KREMs DNA: Korteste vei til mål

Share This