A3mag.no – unge som kan og vil

A3 er et spennende prosjekt for unge mennesker med interesser innenfor kommunikasjon og media, og som er inspirert til å ta tak i eget liv. Prosjektet gir unge mennesker opplæring og prosjekterfaring med relevans for arbeidslivet, en arena å vokse og modnes på – faglig, sosialt og menneskelig. Med A3 ønsker vi også å vise både næringsliv og hjelpeapparatet at unge kan og vil, og at produktet de leverer holder mål også kvalitetsmessig.

 

A3 er et uavhengig nettmagasin som produseres av og sammen med unge mennesker, en digital kanal for unge stemmer, deres tanker, meninger og erfaringer. A3 utvikles ved å bygge videre på en allerede etablert gruppe unge og deres ide og forarbeid, deres drømmer og kompetanse. Det er laget en første utgave som er utgitt gjennom Magasinet Velferd. Denne testutgaven har fått meget gode tilbakemeldinger: http://www.velferd.no/pilotprosjekt-gir-unge-arbeidserfaring.5817627-227399.html

 

 

Målgruppen er unge som befinner seg utenfor arbeid/utdanning i alderen 18 til 35 år med interesse for kreative og kommunikative fag, tekst, foto og film. Teamarbeid, prosjektarbeid og selvledelse har en sentral plass i arbeidet på alle nivåer i prosjektet. Målgruppen rekrutteres gjennom MERK, sosiale medier, nettverk, stillingsportaler og i samarbeid med Oppfølgingstjenesten og NAV lokalt.

Hovedmålet er å skape lønnet arbeid til 24 unge i målgruppen per år. Dette oppnås gjennom prosjektansettelser, opplæring gjennom praktisk arbeid med utviklingen av A3 og faglig mentoring. Prosjektet A3 er en arbeidsplass der målgruppen er ungdom og unge voksne. Med A3-prosjektet ønsker vi å inspirere unge til å ta tak i livet sitt, tilby opplæring og prosjekterfaring av relevans for arbeidslivet. En arena å vokse og modnes på faglig, sosialt og menneskelig. Med A3 ønsker vi også å vise både næringsliv og hjelpeapparatet at unge kan og vil, og at produktet de leverer holder mål også kvalitetsmessig. Det er også et mål om at prosjektet skal gi økt motivasjon til fullføring av videregående og til høyere utdanning.

Arbeidet i A3 organiseres av de unge i samarbeid med KREM og Knack AS. Det etableres to kjernegrupper bestående av unge mennesker; et redaktørteam og et salgsteam. Disse fungerer som mentorer for de unge som er ansatt i prosjektet med interesse for og kompetanse knyttet til film, foto, layout, design og tekstutforming. Hver av gruppene skal i tillegg ha sin egen prosjektleder og til en faglig mentor.

Ta kontakt med MERK på Facebook dersom du synes dette høres veldig spennende ut og ønsker å delta.

Tilhører du en mediebedrift som ønsker en rolle i prosjektet, eller er fagperson og ønsker en mentorrolle, ta kontakt med KREM på post@krem-norge.noShare This