Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Aljana

Aljana er en opplærings- og jobbskapingsarena. KREM har vært sterkt involvert i oppstart, utvikling og ledelse av foreningen. Målet med Aljana er å skape et møtested og en catering- og matutleveringstjeneste der målgruppen selv leverer alle tjenestene og på den måten inngår i en verdiskapingskjede gjennom ansettelser og lønn i opplæringsperioden. Aljana startet opp høsten 2019 i Oslo og er et av flere virkemidler i samarbeidet på tvers i Oslo/Viken, i det som kalles område 2: Arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører. Delfinansiert av IMDI.

Film om Aljana: https://www.youtube.com/watch?v=Rcf-d7PeuxA

Foreningen er utviklet og etablert sammen med målgruppen, og er basert på deres jobbønsker og grunnleggende kompetanse. Målgruppen er arbeidsledige kvinner med minoritetsbakgrunn fra land utenfor OECD med lav eller ukjent utdanning. 

For KREM handler det om integrering og utjevning av sosial ulikhet gjennom å skape økt tilgang til lønnet arbeid og om å se helhetlig på utfordringsbildet og mulighetene for alternative tilnærminger til å styrke formalkompetanse som en del av jobbskapingen. 

Prosessen fungerer som en alternativ læringsarena for målgruppen der vi benytter sosialt entreprenørskap, organisasjonsutvikling, kjøkken og kundebehandlingen som katalysatorer for å heve språk og arbeidslivskompetanse, med mål om økt antall kvinner i lønnet arbeid. Primæraktiviteten frembringer samtidig flere produkter og tjenester: møteplass, nettverksarena, catering og cafe.

 I dag er Aljana etablert på Bøndenes hus, og i gang med å inngå avtaler om kortreist råvarelevering