Beefolque Kollektivet

BeeFolque Kollektivet er nyetablert arbeidsplass med bred kompetanse innen utdanning, arbeidserfaring og språklige ferdigheter. Bedriften er skapt sammen med målgruppen og har pr i dag 10 ansatte med 6 ulike nasjonaliteter. 100 % av arbeidskraften er rekruttert direkte fra målgruppen. Bedriften har derfor svært god kunnskap om målgruppene og omfattende erfaringer fra utenforskap blant egne ansatte. BeeFolque bidrar med kompetanse innenfor landbruk, språklige ressurser, med mentoring og oppfølging gjennom egne ansatte: Halima Sharif Adan, Sumeyya Abdul A Khattab, Dawit Eyasu Aron, Mohamed Abdulhanan Nassan og Abdullah Nazari. 

Film om BeeFolque: https://www.youtube.com/watch?v=EAqXTuF8rvg

Utgangspunktet var målgruppens erfaringer og kunnskap fra hjemlandet, deres interesser og ubrukte muligheter i markedet. Det ble utviklet en pilot gjennom prosessen fra ide til pilot. De første deltakerne ble rekruttert av ansatte i NAV gjennom klyngesamarbeidet. Piloten fikk navnet BeeFolque og er et unikt samskapingsprosjekt mellom Senter for Samskapende Innovasjon og flere av medlemmene.  Ideen kom fra MERK Norge. Baskit Jama Abdi delte drømmen om å kombinere sin barndoms matkultur fra Somalia med norskprodusert og kortreist honning for sin leder Thea Emilie Dalen Dille, i MERK Norge. Han tenkte at dette kunne gi nye muligheter for lønnet arbeid. 

I dette prosjektet samutvikler sosiale entreprenører, målgruppen og ansatte i NAV veier som bidrar til integrering, inkludering og økonomisk selvstendighet for målgruppen. Samtidig bidrar innsatsen til å øke bestanden av bier gjennom avl, økt pollinering og honningproduksjon, ved å benytte birøkterfaget, jobbskaping, jobbsnekring og økologisk bevissthet som virkemiddel for en målgruppe som står i fare for langvarig ekskludering. Det ble gjort omfattende undersøkelser av et samlet lag med folk med bred kompetanse. 

Prosjektet har ført til 18 arbeidsplasser. KREM var aktiv i planleggingen og koordineringen av prosjektet. Samt bistod foreningen ved etablering. I dag er foreningen en nyutviklet satsning på bærekraftig grønn omstilling, inkludering, integrering, mestring, mening og alternative veier til arbeid som mål, gjennom bier og bihold, produksjon av honning og honning relaterte produkter og røkter utstyr. Gjennom denne innsatsen kan deltakere både skaffe seg en inntekt til å leve av og et sosialt fellesskap og arbeidsrettet nettverk med kolleger. Det gir gode muligheter og krever verken lang utdanning, bakgrunns erfaring eller skriftlig norskferdigheter. Share This