Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Behovs- og erfaringsbasert fagutvikling

Vi har i mange år bistått kommuner med samskaping av nye løsninger i fag- og tjenesteutvikling. Vi erfarer at reell medvirkning skaper synergier mellom ansattes erfaring med tjenesteleveranser, og brukernes erfaring som tjenestemottakere. Resultatet er nytenkning.

Tjenesteutvikling i denne sammenhengen er når ansatte har benyttet ideer, ressurser og verktøy på nye måter og resultatet er økt verdiskapning. Parallellt skapes og dyrkes innovasjons- og endringskulturen. Tjenesteutvikling i offentlig sektor kan være å kombinere medvirkning og utprøving av små piloter med hyppig evaluering og justering, finne gode resultatindikatorer og styre arbeidet etter det som gir mest effekt. Innsatsen med fag- og tjenesteutvikling skjer i linjen som del av det daglige arbeidet.

Vi viser deg hvordan!