Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

BROBYGGERSTUDIET

ÅRSSTUDIUM I BROBYGGERMETODIKK

HUSK (Høgskoleuniversitetskontor) har en bedre sosialtjeneste som mål. Et av virkemidlene for å nå dette er utprøving av nye samarbeidsarenaer mellom praksisfelt, brukere, utdanning og forskning. HUSK Osloregionen fokuserer, i samarbeid med KREM, på verdien av å synliggjøre den erfaringskompetansen brukerne av sosialtjenesten har.

Mål

Gjennom Årsstudium i brobyggermetodikk skal studentene utvikle, bli bevisst og bruke kunnskaper og holdninger til å bidra konstruktivt og kreativt i samarbeid med brukere, forvaltning og næringsliv. Studentene skal lære seg å identifisere muligheter og ressurser og å gjennomføre og lede prosesser som brobyggere i forhold mellom enkeltmennesker, offentlig forvaltning og næringsliv. Målet er at kandidatene skal bidra til realisering av ressurser hos seg selv, hos andre enkeltmennesker og i grupper i arbeidslivet. Kandidatene skal etter endt studium ha utviklet ferdigheter som gjør dem i stand til å utvikle, etablere og gjennomføre nyskapende prosjekter som bidrar til å synliggjøre personlige ressurser hos samarbeidspartnere.

Studiepoeng

Studiet er på 60 studiepoeng, normert til ett års fulltids studium fordelt på to år. 50 % belastning gir altså normert studietid på fire semestre. Studiet kan også deles i to, og studenter som tar ett år vil få dokumentasjon på det året de gjennomfører. Studenter som har studiekompetanse får studiepoeng for gjennomføringen.

Målgruppe

Studiet retter seg mot ansatte i frivillige organisasjoner, i Nav og mot mennesker som på grunn av ulike livserfaringer ikke kan gå inn i det ordinære yrkeslivet, men som kan bidra med sin brukererfaring fra ulike deler av helse- og sosialtjenesten.

Studiet passer også for mennesker som vil ha kunnskaper og en personlig basis for å bistå enkeltpersoner og organisasjoner med etablering og drift av samarbeid med fokus på løsninger og synliggjøring av ressurser. Studiet er tverrfaglig og er ikke tilpasset et bestemt yrke, Det gir kandidatene mulighet til å arbeide som brobyggere i frivillige organisasjoner, offentlig forvaltning eller i næringslivet.

 

Mer informasjon

http://www.diakonhjemmet.no/hogskole/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=580&I=4316

 

Se video om Brobyggerstudiet her

 

Vestfold Blad: Vil utdanne brobyggere
Artikkel om Brobyggerstudiet s. 24 + et avsnitt i leder s. 2 – uke 31