Bydel Grünerløkka, Oslo kommune (kommunalt med nasjonal støtte)

NAV sosial i bydel Grünerløkka inngikk, som en del av sin ungdomssatsning i 2011, et utviklingssamarbeid med sosialentreprenør KREM. Gjennom blant annet workshopen Skjulte Talenter jobbet man sammen med unge som hadde vært igjennom en rekke tiltak og fortsatt står uten arbeid, aktivitet eller skole. Prosjektets formål var at ungdommene skulle få styrket selvbilde, synliggjøre sin kompetanse og ressurser, legge planer og knytte nettverk for fremtiden. Målet var selvhjulpenhet gjennom arbeid eller utdanning. Se mer Vedlegg 4: Broer til arbeid.

Fagutviklingsprosjekt der ansatte var med i prosessen og der metoder og modeller skulle utvikles basert på det konkrete arbeid med målgruppen, var en viktig del av samarbeidet.

Vi inngikk samtidig et samarbeid rundt bydelens satsning på å etablere kontakt med lokalt næringsliv, gjennom egne næringslivskoordinatorer. KREM fylte en stilling i bydel over ett år og utviklet en næringslivsbank for bydel. KREM delte prosjektledelse og sammen med koordinator ved avdeling for Kvalifisering og Miljø, og koordinator fra KREM, kartla det lokale næringslivs erfaringer og forslag til løsninger, for økt rekruttering av målgrupper utenfor arbeidslivet. De så samtidig på hvordan et godt samarbeid mellom NAV, bydel og de enkelte bedrifter bør se ut. Koordinator på Miljø og kvalifisering hadde også en oppfølgingsfunksjon av unge som er vei ut i arbeidslivet, med mål om å gi støtte og veiledning til både de unge og bedrift, i overgang- en fra stønad til arbeid. Så ledes fungerte koordinatorstillingene også som en bro mellom arbeidsliv, ungdom og NAV. 

Samarbeidet var 2-årig og partene samutviklet også nærmiljø arbeid, med særlig fokus på kommunale boliger i Dæleng gata. Innsatsen var finansiert av Husbanken. Diasos var en part i samarbeidet hvor målet var å utvikle en Høyskole klinikk. Arbeidet er rapportert til Husbanken, Fylkesmannen og NAV direktoratet.Share This