Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Bydel Nordstrands levekårssatsning, Lavterskel familiehjelp

Lavterskeltilbudet Bydel Nordstrand A5 screenLavterskel familiehjelp er et utviklingssamarbeid på tvers av tjenestene, formelt forankret i sosialtjenestedelen av NAV. Målet med arbeidet er å fremme selvhjulpenhet i levekårsutsatte familier, gjennom å videreutvikle og styrke kapasitetsfremmende strukturer i familien, og utvikle samtidig og smidig koordinering i tjenesteforvaltningen som bistår familiene.

Lavterskeltilbudet i Bydel Nordstrand er et samarbeid mellom helsestasjonen og skolehelsetjenesten, utekontakten, familieteamet, barnehagene og NAV Nordstrand.

Lavterskeltilbudets oppstart er finansiert av Helsedirektoratet, og utvikles i partnerskap med brobyggerorganisasjonen KREM og samfunnsforsker Karin Gustavsen.

9. juni 2016 delte NAV-leder Ann Kristin Tveøy erfaringer fra arbeidet på seminaret I partnerskap for fremtidens velferdssamfunn, på Stortinget. Se og lytt til Ann Kristins innlegg her. Hun fortalte hva en utviklingspartner gir, og hva de bruker sosiale entreprenører til på Nordstrand. En  utviklingspartner bistår NAV med

 • Samarbeid om utviklingsarbeidet
 • Tilføring av fagkompetanse som ligger utenfor bydelsrammene
 • Lederstøtte
 • Tilføring av erfaringer fra andre bydeler/kommuner,
  tilgang til nettverk utenfor egen bydel, kunnskap om større satsninger og tilliggende satsningsområder
 • Relevante bidragsytere bringes inn
 • Ledelse av deler av nybrottsarbeidet


Samarbeid på tvers – eksterne samarbeidsparter
Eksterne kompetanse- og utviklingspartnere er; KREM Norge, og Samfunnslaboratoriet.

 • KREM er utviklingspartner i levekårssatsningen. KREMs rolle spenner fra å være initiativtaker, pådriver og samskaper på strukturelt nivå, til å være medarrangør og praktisk utøver i feltarbeidet. KREM trekker også inn andre relevante samarbeidspartnere gjennom sitt nettverk, og står for noe av koordineringen av andre eksterne partner, for eksempel samarbeidet med frivillig sektor og andre sosialentreprenører.
 • Karin Gustavsen, samfunnsforsker, har bidratt med forskningsperspektiv og erfaringer fra andre kommuner knyttet opp til lignende former for samarbeid og satsning. Hun har levert sin kompetanse inn via innlegg, skriftlig arbeid/dokumentering og konkret deltakelse i prosjektet.
 • Atlas kompetanse er trukket inn i levekårssatsningen hovedsakelig med fokus på levekårsutsatte barnefamilier med fremmedspråklig bakgrunn. Arbeidet har i stor grad hatt til hensikt å bedre samarbeid mellom foreldre og skole, og har vært en ressurs i kartleggingsarbeidet/tiltaksarbeidet til NAV rettet mot denne gruppen. Atlas Kompetanse bringer inn både språk- og kulturforståelse som bidrar til å skape bedre og mer kostnadseffektive løsninger.
 • MERK Norge er involvert i arbeidet rettet mot de unge i målgruppen, og har til nå bestått av intervjuer av et 20-talls unge. MERK bringer med seg kunnskap om målgruppen, en noen annen tilnærming og er basert på ung-til-ung-tankegangen. MERK inspirerer til fleksibilitet og ressursorientering.
 • Ingrid Blessom. Ingrid bidrar med psykologisk avklaring og behandling.

 

Både KREM, Atlas Kompetanse, MERK Norge og Ingrid Blessom er medlemmer av Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon.