Diakonhjemmets Høgskole (VID) – DIASOS

  • Brobyggerstudiet oppstart høsten 2010
  • Partner i utviklingen av Høyskoleklinikk ved lokalt NAV-kontor på Grünerløkka 
  • HUSK
  • Undervisning 


Share This