Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Drammen kommune (kommunalt med nasjonal støtte)

Samarbeidet i Drammen har bestått av fagutvikling i NAV gjennom «Dialogseminarer» med brukere og ansatte. Fagutvikling av ansatte i Kvalifiseringsprogrammet. KREM har også gjennomført Endringsmetodekurs, hvor både brukere og ansatte fra Drammen har deltatt. Prosjektet varte i ett år og KREM tilførte kompetanse i fagutviklingen. Les mer om Dialog seminar, Vedlegg 7.

KREM var også bidragsytere i videreutviklingen av prosjektet SIMBA, som prosjektstøtte. Partene i prosjektet var NAV Drammen, Drammen kommune og Telemarksforskning. Det overordnet målet med innsatsen var å bekjempe fattigdom blant barn og unge i Drammen kommune og foregikk i perioden 2009-2012. Arbeidet handlet om utvikling av en tjenestemodell og praksismetode som ivaretar behovet for helhetlig, koordinert og brukerorientert bistand. Det var også ønskelig å utvikle tiltak og aktiviteter rettet mot barn, unge og familier. Sentralt for prosjektet var at det skal dannes varige strukturer. 
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/simba-sammen-i-innsatsen-mot-barnefattigdom-i-drammen-kommune/2173/