Folloregionens Næringsforening

KREM er blant 360 medlemsbedrifter i Folloregionens Næringsforening og har gjennom samarbeidsavtale mellom Follo næringsforening og Senter for Samskapende Innovasjon gode muligheter for samutvikling av sosiale innovasjonsprosjekter på tvers av de tradisjonelle samfunnsinndelingene.

https://frnf.no