Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Fra fengsel til kvalifisering – Bastøy (kommunalt med nasjonal støtte)

Våren 2010 gjennomførte KREM som en del av et nasjonalt prosjekt, et kursforløp med en gruppe innsatte på Bastøy fengsel. Dette kursforløpet var en alternativ måte å nå et mål om bedre tilbakeføring etter endt soning. 

Hovedelementer i forløpet og prosessen var å kartlegge deltagernes livserfaringer, erfaringer de hadde gjort seg gjennom soning for så å omforme disse til kompetanse og ressurser som de kan nyttiggjøre seg i arbeid, skole og i sitt eget liv. Videre var det et stort fokus på drømmer og mål, hva skal til for å nå disse og hvilke nettverk og kontakter som må knyttes. Prosjektet var en suksess, deltagerne beskrev bedret selvfølelse, redusert skam og større tro på egne ressurser og kompetanse.

http://www.sb.no/nyheter/far-en-ny-sjanse-i-arbeidslivet-1.5394438
http://vimeo.com/channels/173140#20195689