Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Gjerdrum kommune (kommunalt med nasjonal støtte)

Barnefattigdomsprosjektet i Gjerdrum ble igangsatt i 2011 og varte i to år. Fokus var å utvikle ny praksismetode i tjenesteforvaltningen basert på koordinerende praksis, brukermedvirkning og et barne- og familieperspektiv. Partene i prosjektet var NAV Gjerdrum, KREM og Telemarksforskning. KREM bidro med prosjektstøtte og kompetanse tilføring samt gjennomføring av «Dialogseminarer» og «Læringslaboratorier», som er utviklet av KREM. Arbeidet ble rapportert til Fylkesmannen, og ble utformet i fellesskap. Se vedlagt rapport om Dialogseminar.