Høgskolen i Oslo og DIASOS

KREM har utført en rekke undervisningsoppdrag på Høgskolen i Oslo og DIASOS knyttet til boligsosialt arbeid og tema som brukermedvirkning og likeverdige partnerskap. Undervisning har i hovedsak vært rettet mot studenter på studiet i etterutdanning i boligsosialt arbeid, sosionomstudenter, Brobyggerstudenter og studenter på Velferdsstudiet.Share This