Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Hortensia

KREM deltok i prosjekt Hortensia i Horten, der målet var å redusere barnefattigdom gjennom tiltak og aktiviteter som både ivaretar et foreldre- perspektiv og et barne- og ungdomsperspektiv. Videre skulle det utvikles en tjenestemodell og praksismetode som ivaretar behovet for helhetlig, koordinert og brukerorientert bistand. Sentralt for prosjektet var at det skal dannes varige strukturer. NAV Horten, Familiehuset i Horten kommune, som er en koordinerende tjeneste rettet mot utsatte barn og unge i Horten kommune og KREM var kjerneaktører i prosjektet og utgjorde et likestilt koordinerings- og prosjektteam. Det ble inngått et forsknings- og utviklingssamarbeid med Telemarksforsking der aksjonsforskning og aksjonslæring stod sentralt. Prosjektet var støttet av AID og Fylkesmannen.

https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/hortensia/2128/    
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/prosjekt-hortensia/1586/