Hurtig-Gruten

Siri Mittet er gründer og sosial entreprenør. Hun legger innsatsen der hun har hjertet – innenfor miljøet. Siri forvandler noe som ellers havner i søpla til noe verdifullt, og gir dermed oss andre mulighet til å bidra i hverdagen. Hennes mål er å skape verdier av byens kaffegrut.

Skrevet av Anam Javaid
Foto av Anita Olson Støbakk, MERK Norge AS


Verdensvant sunnmøring
Siri er en ekte sunnmøring. Født og oppvokst i Ålesund, og har bodd deler av sitt voksne liv i USA og England. Hun er tidligere toppidrettsutøver og Norgesmester i tennis og glødende engasjert i klima og miljøutfordringene.

– Jeg tok master i folkehelse i USA. Deretter flyttet jeg hjem og jobbet med folkehelsetema i noen år. Livet tok meg deretter til England hvor jeg tok min andre master i miljø og bærekraftig utvikling. Her jobbet noen år innen avfalls- og kildesorteringsbransjen med formidling, forteller Siri. Hun flyttet hjem til Norge i 2008 og jobbet deretter noen år som prosjektkoordinator i et klimaforskningsprosjekt.

Miljøforkjemper
Det er ingen tvil om hva som driver Siri. Hun er aktivt medlem i Miljøpartiet De Grønne, og ble nominert til Oslos miljøpris i 2017 for sin innsats. Miljø og god bruk av ressurser er noe Siri brenner for. – Jeg er veldig opptatt av å ta vare på ressursene rundt oss, forteller hun. For noen år siden bygde hun en markkomposteringsbinge og ga marken kaffegrut. Resultatet var overraskende godt.  – Jeg hadde veldig lyst til å starte min egen bedrift. Dette kombinert med miljøengasjementet og min nysgjerrighet rundt kaffegrut gjorde at brikkene endelig falt på plass, da jeg startet Gruten AS sommeren 2014, fortsetter Siri.

Siri forteller at kaffegrut nærmest er en utømmelig råvarekilde. Nordmenn drikker nesten 13 millioner kopper kaffe om dagen. – 99 % av kaffebønnene blir til kaffegrut. Så det meste av næringen; nitrogen, fettstoffer og annen næring finnes også i kaffegruten. Det meste av kaffegruten går i restavfallet, spesielt hos kaffebarene og bakeriene. Med det i tankene så synes jeg det er veldig dumt at vi ikke bruker gruten mer og bedre, sier Siri før hun fortsetter. – Mulighetene med gruten er veldig store. Jeg ønsker å inspirere andre til å bruke gruten, og samtidig få samfunnet litt mer bevisst på at vi har mye rundt oss som vi kanskje også kan bruke.

Siri gjør sitt for miljøet gjennom Gruten, men hun er opptatt av at også resten av samfunnet skal bidra. – Det er viktig at samfunnet som helhet er med på endringene. Det holder rett og slett ikke at enkeltaktører bidrar her og der. Det er bottom-up det må skje gjennom at vi som innbyggere velger å leve litt annerledes. Livet blir ikke dårligere om vi kaster eller flyr litt mindre, eller bruker kollektivtransport litt mer, forteller hun. – Samtidig er det er også viktig at bedrifter er med på å lede veien, ikke bare de store, men også de små. Det må være deltakelse på alle nivå tenker jeg. Både på lokalplan, nasjonalt og internasjonalt, fortsetter Siri engasjert.

Utvider produktspekteret
Mange har kanskje allerede lest tips i aviser og blader om hvor allsidig kaffegrut er. Den kan brukes på alt fra flekkfjerning til kroppspeeling. Siri har selv figurert i noen av disse artiklene med sine tips, og nå er hun godt i gang med å produsere produkter med kaffegrut som råvare. – Foreløpig bruker vi kaffegrut i såpe, som, i tillegg til næring, har en struktur som er veldig effektiv for å få bort skitt og lort. I tillegg bruker vi gruten i kroppsskrubb, forteller hun. Gruten AS utvider nå også produktspekteret og er i gang med produksjon av sopp, østerssopp og matsopp, fordi man faktisk kan dyrke matsopp på kaffegrut. – Det er nesten uendelig hva du kan brukegruten til, sier Siri.

Tenker miljø fremfor profitt
Siri er en sosial entreprenør og Gruten AS er et ideelt selskap. Alt overskudd fra virksomheten går tilbake til bedriften og benyttes til å oppnå det samfunnsnyttige formålet.

– Jeg ønsker å være med på en endring av samfunnet. Det grønne er viktig for meg, det å ta vare på naturen fremfor å skade den ved å drive en bedrift. Så alt vi gjør i Gruten handler om å ikke skade miljøet. Profitt er greit, men det er ikke det viktigste, for meg er det flere bunnlinjer enn kun det økonomiske som teller, forteller hun.

Det er ingen tvil om at flere kvinner enn menn er sosiale entreprenører og grønne gründere. Siri tror forklaringen kan ligge i at kvinner oftere har verdier som mer forenlige med denne typen entreprenørskap. Samtidig er hun tydelig på at veien ikke bare er en dans på roser for de sosiale entreprenørene i et samfunn som er preget av profitt- og pengejag. – Det er min erfaring at samfunnet ikke legger til rette for eller setter stor nok pris på denne type entreprenørskap. Jeg har vært gjennom noen tøffe tider med Gruten. Jeg er opptatt av å velge løsninger som er forenlige med egne verdier. For eksempel velger vi miljøvennlig innpakning og transport, som kan være dyrere. Som sosial og grønn entreprenør er det altså flere problemstillinger å forholde seg til enn andre entreprenører, forteller Siri.

Samarbeid og støtte er viktig
Siri mener at offentlig sektor har en vei å gå, og forteller at hun opplever dem som litt for lite flinke til å prøve ut nye måter å jobbe på. – Offentlig sektor kan med fordel søke mer samarbeid med mindre aktører, forteller Siri før hun fortetter. – Jeg håper at det blir enda flere sosiale entreprenører, og at flere tør, men det krever at man er villig til ofre tid og ressurser og ta risiko. Derfor skulle jeg ønske at kommuner og staten kunne støtte mer opp under disse initiativene. Det å starte opp er vanskelig nok, men det å drive videre er enda vanskeligere.

For Siri er det viktig at sosialt og grønt entreprenørskap ikke bare blir en trend, men gjør en reell forskjell. – Jeg tror det er veldig viktig for samfunnsutviklingen at de sosiale entreprenørene forstår utfordringene i samfunnet, at de er inkluderende og at de er villige til å løse de virkelige utfordringene både sosialt og miljømessig. Hvis sosiale og grønne entreprenører får til det, vil de spille en veldig viktig rolle i samfunnet, sier Siri for hun fortsetter. – Nå begynner vi endelig å få en del sosialentreprenører – ikke minst her i Oslo. Og det er superviktig å støtte opp under disse initiativene, for uten at de får muligheter til å tjene penger, ja, så vil de forsvinne igjen, avslutter hun.