Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

HUSK

KREM var en sentral aktør i det nasjonale arbeidet kalt HUSK, fag og tjenesteutvikling i partnerskap mellom forskning, fagfelt, studenter og brukere. Organisasjonen var en del av styringsgruppen i HUSK Oslo, en viktig aktør i utviklingen og hadde flere egne prosjekter i løpet perioden. 

Høgskole- og universitet sosialt kontor, forkortet til HUSK prosjektet var et femårig nasjonalt forsøk på å utvikle bedre sosiale tjenester ved å styrke kunnskap og kvalitet i sosialtjenesten. Hovedmålet var forankret i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten «og bedre skal det bli» (Sosial og helsedirektoratet 2005). Det ble opprettet fire prosjekter med basis i utdannings- og forskningsinstitusjoner i Agder, Midt-Norge, Stavanger og Osloregionen i 20 kommuner.

Se mer i Vedlegg 3: HUSK Oslo.

Et av de strategiske hovedgrepene for å nå dette er utprøving av nye samarbeidsarenaer mellom praksisfelt, brukere, utdanning og forskning. Partene i HUSK Oslo var Bærum Kommune, NAV Bærum, NAV Bjerke, NAV St. Hanshaugen, Utviklingssenteret på Sagene, Høgskolen i Oslo, Diakonhjemmets Høgskole Mølla Kompetanse, Velferdsetaten i Oslo og KREM.

Hilde Dalen ledet styringsgruppen i HUSK Oslo, videre satt KREM med prosjektledelse i HUSK Bærum, var med i Referansegruppen, Etikkforum, gruppen for prosjektledelse og i Brukerforumet. KREM utviklet og gjennomførte også egne prosjekter og utviklet i denne forbindelsen; Endringsmetodekurset. Som også var inspirasjon og grunnlag for utvikling av Brobyggerstudiet. KREM bidro til flere publikasjoner og var bidragsyter i flere bøker. Vi samarbeidet i denne forbindelsen med Bærum Kommune, Mølla Kompetanse, Bærum NAV, Høgskolen i Oslo, Bjerke, St.Hanshaugen og Sagene, Diakonhjemmets Høgskole og Helse og Velferdsetaten i Oslo. 

Dette er omtalt i flere rapporter, blant annet: Vike, Halvard og Geir Møller. 2012. HUSK Osloregionen. Hva er gjort, hva er lært og hva er veien videre? TF-notat nr. 14. Bø: Telemarksforskning. 
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/husk-osloregionen/2067/

KREM har utviklet flere hefter som omtaler erfaringene. Flere av disse er lastet opp. 

Publikasjon: Sett og hørt

Publikasjon: Godt tiltaksarbeid

Rapport fra Endringsmetode

https://www.krem-norge.no/wp-content/uploads/2015/12/HUSK_brukermedvirkning_52s.pdf

Kronikk skrevet av Sidsel Natland og Hilde Dalen

Kronikk i SE Magasinet

https://fonteneforskning.no/forskningsartikler/brukernes-erfaringer-og-syn-pa-kollektiv-brukermedvirkning-6.19.264684.366ac4207a