Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Innsats gir alltid belønning – før eller siden

–Jeg er kommunikasjonsrådgiver, og jobber med noe jeg brenner for, nemlig arbeidsinkludering. Paradoksalt nok hadde jeg selv utfordringer med å komme i arbeid. Med to mastergrader, tenkte jeg at det måtte være kjempelett å få jobb. Slik ble det ikke, men jeg ga likevel ikke opp.

Skrevet av Leni Hemminghytt Rønbeck, prosjektleder i KREM
Foto av Anita Olson Støbakk, MERK Norge AS

Dette forteller Anam Javaid. Hun er utdannet medieviter, med vitnemål både fra Pakistan og Norge. Men å komme inn på det norske arbeidsmarkedet var ikke så lett som hun trodde. Anam kom til Norge i voksen alder, og tross god utdanning var språk og manglende arbeidserfaring en barriere i arbeidsmarkedet.

Stolt av jobben sin
Anam har siden høsten 2017 vært kommunikasjonsrådgiver ved Fakultet for Samfunnsvitenskap ved OsloMet. Her er arbeidsoppgavene varierte, men hun har et særlig ansvar for å følge opp kommunikasjonsarbeidet rettet mot arbeidsinkludering gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI).

–Jeg ikke tenke meg en bedre jobb. Oppgavene, menneskene, arbeidsmiljøet, alt er helt fantastisk. Jeg er stolt av jobben min og hva vi får til sammen på OsloMet, forteller Anam. – Men jeg blir også litt trist når jeg tenker på at mange med min bakgrunn ikke får oppleve denne siden av det norske samfunnet. For mange begrenser møtet med det norske arbeidslivet seg til kurs og tiltak gjennom NAV, og det er veldig trist, fortsetter hun.

Møte med det norske arbeidslivet
Anam har også hatt sin andel av møter med NAV. Hun fullførte utdannelsen ved UiO i 2014 og over en toårsperiode gikk hun på flere kurs hos NAV, uten at det førte til noe annet enn forskjellige praksisplasser. Det var først på det siste kurset at hun ble tipset om det som skulle endre livet hennes.

–Bortsett fra de som ansatte meg på OsloMet, er det tre sterke kvinner jeg kan takke for at jeg er der jeg er nå. Det er Anniken Grundt i Knack, Hilde Dalen i KREM og Thea Emilie Dalen Dille i MERK Norge. Jeg ble tipset om å kontakte dem fordi de hadde startet et inkluderingsprosjekt, kalt A3mag. Det er et nettmagasin for og av unge mennesker. Jeg begynte der i årsskiftet 2016/2017, og publisert over 25 artikler gjennom tiden min som prosjektmedarbeider og skribent i A3. Den siste tiden har jeg også fått prøve meg som assisterende redaktør, sier Anam.

A3mag.no er en praktisk læringsarena for unge voksne med interesse for kommunikasjonsarbeid. De unge ansettes, lønnes som trainee, skaffer seg arbeidserfaring og bygger egen Portfolio, mens de utvikler seg både faglig og personlig. Møtet med A3mag i 2017 ble et veiskille for Anam.

Nettverk er viktig
Anam legger ikke skjul på at A3mag har vært et springbrett for å komme videre i arbeidslivet. Hun vektlegger det å få en mulighet og forteller at nettverk er svært viktig. – Nettverk har så mye å si i arbeidslivet, og det er vanskelig å få kontakter når man står utenfor. Jeg har lært at det er veldig viktig å knytte kontakter. Alt som har ordnet seg for meg, er på grunn av det. Parallelt fikk Anam praksisplass ved OsloMet. – OsloMet må ha vært fornøyd med det jeg leverte i praksisperioden, siden de ansatte meg som kommunikasjonsrådgiver noen måneder senere, forteller hun og smiler.

Veien til integrering
–Uansett hvordan man ser på det, går veien til integrering i det norske samfunnet gjennom arbeid. Det er to forskjellige verdener; med og uten jobb. Da tenker jeg ikke bare på det økonomiske, men også på det sosiale og mellommenneskelige perspektivet. Man blir nesten litt rettere i ryggen når man er i jobb, sier Anam og ler.

Som kommunikasjonsrådgiver innenfor arbeidsinkluderingsfeltet kommer Anam nærmest daglig over analyser og rapporter om temaet. Det er særlig et resultat som har brent seg i minnet og som har bekreftet noe hun selv har erfart.

–Forskning viser at arbeidsgiverne vurderer deltakere på arbeidstrening som mindre attraktive kandidater enn søkere som bare har gått ledige i samme periode, forteller hun og viser til resultatene fra det EU-finansierte forskningsprosjektet NEGOTIATE. –Hvis dette er den faktiske oppfatningen der ute, så er det et kjempestort problem for oss som samfunn. Samfunnet bruker milliarder av kroner på slike tiltak, og hvis de ikke fungerer etter hensikten må vi tenke nytt. I dette bilder er private inkluderingsprosjekter som A3, dynamiske møteplasser og nettverksbygging enda viktigere, som supplement til de mer tradisjonelle NAV-tiltakene.

Skal være mentor
Anam er fortsatt tett involvert i miljøet rundt A3, hvor hun også bidrar litt som frilanser innen kommunikasjon og journalistikk i samarbeid med Knack AS.

–Jeg fikk nylig forespørsel av Hilde Dalen om å være mentor i Ressursbanken, en viktig del av prosjektet; Kvinner mobiliserer ressurser. Det er kjempespennende, og jeg håper virkelig at min bakgrunn og erfaring kan bidra til å inspirere andre. Men det må være hjelp til selvhjelp. Jeg kan være en støttespiller, det er enkeltindividet som må ville noe selv, avslutter hun.