Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Klyngesamarbeidet 2019–2021

Våren 2019 ble det inngått et klyngesamarbeid på tvers av aktørene og på tvers av geografiske grenser. Første runde var følgende parter involvert: KREM, Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon, flere av medlemmene i Senteret, NAV Bjerke, NAV Nordstrand/Avdeling Velferd på Nordstrand, Ullensvang kommune, Opplæringskontoret i Hardanger og Voksenopplæringen i Ullensvang. 

Målsettingen med klyngesamarbeidet var å utvikle en modell for effektiv integrering gjennom samskaping på tvers av de tradisjonelle samfunnsinndelingene. Partene skulle samutvikle en arbeidsform hvor arbeid er både virkemiddelet og målet og utvikle en lokal innovasjonsøkologi. Gevinstene er bedre utnyttelse av kompetanse på tvers av geografiske grenser, nye og alternative kvalifiseringsløp, økt kunnskap om sosialt entreprenørskap, intraprenørskap og sosial innovasjon, nye arbeidsformer som i større grad benytter målgruppens kompetanse og en mer helhetlig metode for integrering, inkludering og fattigdomsbekjempelse samt et system for økt innbyggerinvolvering.

Modellutvikling handler i korte trekk om å finne frem til en effektiv arbeidsform for integrering gjennom samskaping med sosiale entreprenører, basert på det Telemarksforskning i sin rapport kaller «Innovasjonslinjen».

Andre runde med klyngesamarbeid startet i 2020 og bestod av følgende aktører:
KREM, Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon, flere av medlemmene i Senteret, NAV Bjerke, NAV Ullern, NAV Vestre Aker og NAV Nordre Follo. Dette samarbeidet var knyttet til prosjektet «Arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører» som er delfinansiert av IMDI.  Dette var et utviklingssamarbeid basert på at partene skulle utvikle nye arbeidsformer med mål om å utvikle en bærekraftig nasjonal modell for effektiv integrering på tvers av de tradisjonelle samfunnsinndelingene mellom offentlig og privat sektor. Senteret tok ansvar for designet av konseptet og arbeidet med utviklingen av søknadene, prosjektbeskrivelsen, metodegrunnlaget og modellen er utviklet av KREM og Senter for Samskapende Innovasjon.

NAV-kontorene inngikk i tillegg egne underliggende avtaler med de relevante sosialentreprenørene, basert på lokale behov. Slik kunne flere og mindre prosjekter og piloter prøves ut, i tråd med målsettingene med klyngesamarbeidetog bevilgningene fra IMDI. KREM var involvert i planleggingen av samtlige prosjekter.