Kreativitet, kvinner og sosialt entreprenørskap som inspirasjon

Sandra Chika er en verdensvant 23-åring. Hun er født i Baghdad, oppvokst i Tyrkia og flyttet for åtte siden til Førde. Derfra gikk veien videre til Lillestrøm. Sandra mestrer både tyrkisk, arabisk og arameisk,og begynte allerede tidlig i tenårene å jobbe som oversetter og tolk

Av Anam Javaid.
Artikkelforfatteren jobber til vanlig som kommunikasjonsrådgiver ved OsloMet

 

Overgangen fra Tyrkia til Førde i ungdomsårene ble brutal. Førde, på størrelse med et middels stort nabolag i en storby i Tyrkia eller Irak, var mer annerledes enn noe hun hadde opplevd tidligere. Ensomheten og avstandene til den nærmeste familie ble tøff. Hun ble i Førde i halvannet år, før hun flyttet til Oslo-området.

Ville integrere seg
Sandra var fast bestemt på å lære det norske språket og integreres i samfunnet. – Jeg gikk på første videregående, forberedelse til VG1. Da hadde vi norsk ti timer i uken, i tillegg til de andre fagene som naturfag og matte. Jeg greide å fullføre og gikk videre til VG1Helse sosial og VG2 barne- og ungdomsarbeider, men jeg visste ikke helt hva jeg ville. Jeg fikk hele tiden beskjed om at jeg kunne glemme generell studiekompetanse, at det med min bakgrunn ville bli for vanskelig. At jeg ikke ville klare universitetet. Etter en del fram og tilbake begynte jeg likevel på påbygning til generell studiekompetanse på Strømmen videregående. Det var veldig vanskelig å kombinere både jobb og studier, men jeg greide det til slutt og er veldig stolt av det, forteller Sandra.

Hun søkte seg videre til studier innen økonomi og administrasjon ved NLA Høgskolen i Oslo. Her fortsatt hun å stå på, selv om enkelte av fagene var veldig utfordrende. Bacheloroppgaven hennes handler om kvinnelige sosiale entreprenører og hva som motiverer dem, og det var gjennom dette arbeidet Sandra kom i kontakt med Hilde Dalen, sosial innovatør og gründeren av KREM.

Interesse for sosialt entreprenørskap
Sandra tiltrekkes av sosialt entreprenørskap fordi det kombinerer evnen til å hjelpe samfunnet med å skape verdier. Penger er et virkemiddel. Hovedfokus er rettet mot å hjelpe andre og å skape bedre miljø. – Hvor ofte tenker man på hvordan man kan skape et bedre samfunn, hvordan ting kan bli bedre, uten at penger og profitt er hovedtema, spør Sandra og det er tydelig at dette fasinerer henne. – Jeg lærte mye gjennom arbeidet med bacheloroppgaven min, blant annet at kvinner har lettere for å både gi og motta hjelp. Det er noe av det som gjør dem til ideelle sosiale entreprenører, forteller Sandra.

Fra 1. august har Sandra muligheten til å prøve dette ut i praksis. Hun jobber nå som prosjektmedarbeider i prosjektet Kvinner mobiliserer ressurser i regi av KREM. Sandra er tydelig på at prosjekter som dette og entreprenører som KREM er viktige. – Det offentlige har fokus på lovpålagte oppgaver. I KREM er det fokus på kreative løsninger. De samskaper og vil noe mer, noe bedre. Altfor mange mennesker, spesielt kvinner, velger det trygge alternativet i form av en fast stilling. Veldig få tør å bevege seg utenfor boksen og tenke kreativt. Og vi må ha kreativitet og nyskaping for å løse samfunnsutfordringene, sier Sandra engasjert.

Gjennom Kvinner mobiliserer ressurser utvikles et sosialt nettverk og en trygg møteplass hvor kvinner sammen forsterker personlige egenskaper og stryker selvtillit, selvfølelse og opplevelse av egenverd. Prosjektet skal fremme deltakelse, inkludering og alternative veier til skole og arbeid gjennom involvering. – Prosjektet skal være en arena for samskaping, synliggjøring av ressurser og videreformidling av erfaringer og inspirasjon. Nå jobber jeg spesielt med å utvikle Ressursbanken som er en del av prosjektet. Her identifiseres gode rollemodeller, og kvinner som kan bidra med sine erfaringer.

Sandra har funnet seg til rette i KREM. – Jeg har allerede jobbet med et bredt sett av oppgaver. Vi startet med å samle informasjon. Dernest måtte vi vurdere hvem som skulle delta i prosjektet og i hvilken form. Deretter kommer detaljplanleggingen og hvordan vi praktisk skal gjennomføre selve prosessen. Prosjektet er i oppstartfasen. Akkurat nå jobbes det med å mobilisere og profilere ressurser. Rekrutteringen er i gang og arenaen er under etablering.Share This