Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

KREM finner nye veier ut av velferdsfellen

Sosialinnovatørene i brobyggerorganisasjonen KREM har spesialisert seg på å finne nye veier for å få folk tilbake i skole og arbeid. Og der det ikke finnes mulighet for vei, bygger de broer.

 

– Vi må hele tiden utvikle nye metoder som gjør veien tilbake til skole og arbeidsliv kortere og smartere, sier Hilde Dalen, gründeren bak KREM – Kreativt og mangfoldig arbeidsliv. Ved å bygge broer mellom offentlig og privat sektor finner vi sammen løsninger ingen før har tenkt på.

Sosial innovasjon i offentlig sektor
Dalen siterer gjerne Darwin som sier det er galskap å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annerledes resultat. KREM har gjennom årene bidratt i å utvikle prosjekter på kommunalt og nasjonalt nivå for nettopp å få offentlig sektor til å handle annerledes.

–Sammen med mennesker som står utenfor skole og arbeidsliv skaper vi tiltak og utvikler nye metoder og modeller for å finne korteste vei til mål. Å endre etablerte systemer krever både innovasjonstankegang og endringskompetanse. Det interessante er at mange som i dag står utenfor besitter evnen til å tenke nytt og innovativt.

Nye arenaer + nye aktører = nye løsninger
Norge scorer lavt på innovasjon i Europeisk sammenheng. Samtidig har vi et enormt potensial for nyutvikling, entreprenørskap og innovasjon. Ved å la nye aktører treffes på tvers har vi mulighet til å skape noe vesentlig nytt og annerledes.

Vi må handle på nye måter og utvikle alternative løsninger for å få flere i arbeid gjennom å i større grad legge til rette for reelle opplæringsmuligheter i arbeidslivet. Nøkkelen er et godt samarbeid med bedriftene og de som av ulike grunner står utenfor skole og arbeidsliv.

Ubrukt kompetanse.
Å ta i bruk kompetansen som finnes på utsiden av arbeidslivet kan løse noen av de store sosiale utfordringer vi i dag står overfor i Norge. KREM har siden 2005 lett etter, funnet og gjort bruk av noe av den ubrukte kompetansen.

Ubrukt kompetanse finnes imidlertid ikke bare på utsiden av arbeidsmarkedet.
– I de bedriftene, kommunene og bydelene vi har avtaler med, ser vi at den interne kompetansen også resulterer i nye løsninger når den blir brukt på nye måter Når kompetanse kobles på nye måter kan også nye strukturer skapes, avslutter Dalen og oppfordrer flere til etablering av systemer for partnerskap både i utformingen og gjennomføringen av rehabilitering og kvalifiseringsarbeid.