Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

KREM-kunde til velFERD-konferansen 2014

I 2010 og 2011 samarbeidet KREM med Larvik kommune for å skape innovasjon i velferdsstaten. Førstkommende torsdag skal avdelingsleder Odd Ivar Lågøen, enhetsleder Gry Anja Gundersborg, og ikke minst brukerrepresentant Håkon Gustavsen, representere  Larvik kommune på nasjonal konferanse om sosialt entreprenørskap.

Etter at KREM og Telemarksforsking i september 2010 inviterte Larvik kommune til dialog om sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon, førte dette til følgende resultatmål i kommunens egen strategi- og økonomiplan for 2011- 2014:

”Larviks-prosjektet “Innovasjon i velferdsstaten” ble etablert i samarbeid med KREM og Telemarksforsking i 2010. KREMs innsats til “Samarbeid på tvers med mål om lokalutvikling, velferd og næring” har vært et forprosjekt som ga viktig kunnskap og erfaring i arbeidet med sosial innovasjon og entreprenørskap i Larvik kommune.”

– Vi har fått økt forståelse for både hvor krevende, komplisert og sammensatt dette arbeidet er”, skrev kommuneledelsen i sin tilbakemelding i 2012.

Frø som spirer

– Vi er glade for at konkrete spirer fra vårt samarbeid nå er materialisert, og at Larvik kommune er et av eksemplene fra det offentlige på Ferdkonferansen i år, sier KREM-gründer Hilde Dalen.

Konferansen holdes torsdag 13. februar kl 09.00 – 16.00 på Doga i Oslo.

Bilde-til-Larvik-sak1-792x1024

Utdrag fra konferanseprogrammet:

Rammebetingelser og rom for endring. Sosialt entreprenørskap i det offentlige

Det offentlige har mange roller i forhold til sosialt entreprenørskap. Som eier og forvalter av  velferdssystemet, som innkjøper av velferdstjenester, som premissgiver og holdningsskaper  påvirker staten den sosiale entreprenøren på mange arenaer. Det offentlige har muligheter til å fremme nyskapende løsninger og i Skottland har de tatt konsekvensen av dette. The Procurement Reform Bill er et konkret eksempel vi skal høre om. Kan dette lovforslaget overføres til Norge?

Sosialt entreprenørskap er ikke bare noe man gjør, men også en måte å tenke på. En sosial entreprenør har ofte opplevd hvor skoen trykker og vet derfor hvilke løsninger som fungerer. Det offentlige har på sin side lang erfaring og fartstid med innovasjon og tjenesteutvikling. Utfordringen ligger i å gjøre de gode idéene tilgjengelig for flest mulig.

 

Les hele konferanseprogrammet her

Fakta om Ferd

  • Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern.
  • Selskapet utøver langsiktig, aktivt eierskap i selskaper med internasjonalt potensial.
  • Selskapets historie går tilbake til 1849 da Andresen-familien kjøpte J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik av Johan Ludwig Tiedemann.
  • Tiedemanns Tobaksfabrik var i familiens eie frem til i 1998 da den ble fusjonert inn i Skandinavisk Tobakskompagni og Tiedemanns-konsernet gikk ut av all operativ tobakksvirksomhet.
  • I 1957 investerte Tiedemann i Elopak som produsere emballasje for væsker, og i 1978 kjøpte selskapet skiutstyrsprodusenten Swix. Navnet Ferd stammer fra 2001.
  • De seks forretningsområdene i Ferd er Ferd Capital, Ferd Invest, Ferd Hedgefond, Ferd Special Investments, Ferd Eiendom og Ferd Sosiale Entreprenører.
  • Selskapets visjon er “Å skape varige verdier og sette tydelige spor”.
  • FERD investerer i etablerte selskaper som ofte er i en tidlig fase av sin utvikling, eller står foran større endringer og overgang til nye faser. De selskapene som er i tidlig fase må allikevel være etablert og vise at forretningsmodellen kan fungere enten gjennom ordinær drift eller et «proof of concept».
  • FERDs investering av tid og kompetanse skal være avgjørende fremfor det rene kapitalbehovet.