Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

KREM og Wayback gir vesentlige innspill til regjeringen

gina_lund_statssekretaer1-169x300Dette sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm sin statssekretær, Gina Lund, i sitt innlegg på Tenk-om-konferansen denne uken på Edderkoppen. Hun ønsket sosiale entreprenører velkommen for å hjelpe til å løse statens velferdsutfordringer i fremtiden.

Lund presiserte i sitt innlegg at hun ikke kom til konferansen med ferdige tanker om hvordan samspillet med sosial entreprenører skulle være, men hadde innsett at til tross for stor og økende velstand hadde ikke regjeringen klart å få med alle. Hun var videre tydelig på at regjeringen tror at aktivitet og deltagelse gjør godt for den enkelte og samfunnet som helhet, men at de trenger hjelp fra de sosiale entreprenørene.

Trenger mer vilje til endring og samarbeid på tvers

–Vi har fortsatt store utfordringer knyttet til inkludering, men staten kan ikke, og skal ikke, ta mål av seg og løse alle disse utfordringene alene, sa Lund videre, og fortsatte: – Vi trenger flere på banen, med initiativ og med nyskapning, for å løse situasjonen fremover. I den inkluderingsjobben vi står overfortrengs det mer kompetanse, mer kapasitet, mer entusiasme, mer vilje til endring og mer samarbeid på tvers. Og her tror jeg at sosialt entreprenørskap kan komme til å bety mye i tiden som kommer. Dere representerer noe nytt og noe mer.

Regjeringen og det offentlige myndighetsapparatet har i lang tid forholdt seg til frivillige organisasjoner. De frivillige organisasjonene har vært en viktig del av det norske samfunnslivet, og Lund mener at at de sosiale entreprenørene nå vil få den rollen som de frivillige organisasjonene har hatt de siste tiårene.

–De vil utgjøre et supplement til det offentlige tilbudet. Og kanskje også en pådriver og en nyskaper av hvordan politikken operasjonaliseres og utformes.

KREM påvirker forvaltningen

Gina Lund trakk også frem KREM og Wayback som eksempler på hvordan sosialentreprenører påvirker politikkutformingen.
–Jeg ser at gjennom samarbeidet mellom kontaktutvalget mellom organisasjoner for økonomisk og sosialt vanskeligstilte og regjeringen, hvor bl.a. KREM og Wayback deltar, så får vi innspill til politikkutformingen som er vesentlig, og som har vesentlig betydning for hvordan norsk politikk faktisk blir utformet og blir seende ut.
–Jeg ser også at gjennom det arbeidet KREM gjør når man arbeider som sosialentreprenører i forhold til lokale NAV-kontorer, så påvirker det vår forvaltning og våre institusjoner i en retning som er basert på innspill som er nærere brukerne enn det forvaltningen selv kan sikre.

Glad for å ønskes velkommen

KREM-gründer Hilde Dalen ble glad da hun hørte at statssekretæren ville tilrettelegge for innspill fra sosialentreprenører fremover.
– Mye av arbeidet som er gjort i Norge tidligere har vært basert på ekspertuttaleleser og ekspertgrupper som sitter høyt oppe og langt unna de som har den virkelige kunnskapen om hva som skal til for å få folk tilbake i arbeid. KREM bygger sine metoder på kompetanse nedenfra. Denne kompetansen får vi gjennom å samarbeide på tvers med offentlige saksbehandlere, næringslivet og mottagerne av offentlige stønader, forklarer Hilde Dalen, og avslutter.
–Jeg blir derfor glad når jeg hører at statssekretæren ønsker dette arbeidet velkomment. KREM leter alltid etter den korteste veien, og stadig flere kommuner og lokale NAV- kontorer henvender seg til KREM nettopp fordi de også er endringsvillige og ser nødvendigheten av samarbeid på tvers.