Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

KREM SØKER MENTORER TIL SPENNENDE SATSNING I OSLO

Årsakene til at gruppen av unge sårbare er voksende, er komplekse og sammensatte. Vi finner faktorer i tiden vi lever i, kultur og hvordan vi utvikler oss som samfunn. KREM utvikler nå et mentornettverk av frivillige voksne ressurspersoner, som vil bistå unge mennesker i å mestre eget liv. Utviklingen av modellen skjer i samarbeid med bydel Nordstrand.

KREM-mentoren gir en ekstra støtte til unge og mennesker med mangelfullt nettverk. Den typiske mentoren har ekstra hjerterom for unge, har livserfaring på godt og vondt, tålmodighet og litt tid til overs.

Denne mentormodellen vil ha mange vinnere. Samfunnet, den som mottar mentor og mentoren selv. Det å få bidra til andres vekst kan være en enorm glede, og de som har erfaringer med denne type mentorskap forteller at det oppleves spesielt meningsfullt å kunne bistå unge mennesker på deres vei mot selvstendighet og mestring av eget liv.

Er du et mentoremne?
Er du en som liker å møte andre mennesker, som ser verdien i å få være noe for andre, og opplever at det å bidra til andre menneskers vekst er meningsfullt? Har du evnen til å se andre mennesker, erfaring med menneskelig samhandling, og ressurser og menneskekunnskap du ikke benytter fullt ut? Da er du et mentoremne!

Interesse for vekst og utvikling
Mentorrollen krever verken fagutdanning eller erfaring med målgruppen, mens interesse for menneskelig vekst og utvikling er en forutsetning. Mentoren får nødvendig opplæring, veiledning og kontinuerlig oppfølging – KREM ivaretar kvalitetssikring og faglighet. I tillegg til å få økt kunnskap og utvikling av mentorferdigheter, blir mentorene en del av et større mentornettverk.

Et overskuddsprosjekt
KREMs mentorordninger er frivillig for alle som deltar. Det faktiske behovet og mentorens tilgjengelige tid og ressurser, vil ligge til grunn for den praktiske organiseringen. Dette er et ”overskuddsprosjekt”, der ingen skal presses til å gi mer enn de har, eller gå utover egne grenser. Erfaringsmessig vet vi at behovene våre varierer med faser i livet, og det er like naturlig at det oppstår varige relasjoner som at det ikke lenger er behov for mentorskapet.

KREM kvalitetssikrer
Mentorordningen fasiliteres, kvalitetssikres og drives av KREM. Hovedmålsetningen med mentorprogrammet er å øke de unges evne til mestring av egen tilværelse, og økt livskvalitet og bedre helse for alle involverte.

Mentorordningen utvikles med støtte fra flere
Mentorordningene utvikles i dag ved hjelp av private fondsmidler, og offentlige midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet. Første samarbeids- og utviklingspartner er bydel Nordstrand og NAV Nordstrand i Oslo, med leder av NAV sosial Ann Kristin Tveøy i spissen.

Ønsker du å bli mentor, eller har du tips til oss som utvikler modellen – ta kontakt med prosjektleder Karianne Lund på telefon 402 83 528, eller via mail til mentor@krem-norge.no