KREMs Endringsmetodekurs: Evaluering

Hvilket utbytte har deltakerne hatt av KREMs Endringsmetodekurs over tid, hva kjennetegner livssituasjonen deres og i hvilken grad har de nærmet seg arbeidslivet? Hvordan har NAV arbeidet med individuell oppfølging av deltakerne, og hvordan kan individuell oppfølging utvikles i partnerskap mellom veiledere i NAV og deltakerne?

Her kan du lese rapport fra Diakonhjemmet Høgskole om dette forskningsprosjektet.Share This