Larvik kommune (kommunalt med nasjonal støtte)

Som ledd i samarbeidet med Larvik kommune jobbet KREM med barneverntjenesten i Larvik og igangsatte Skjulte Talenter med ungdom som var under barnevern og i ferd med å etablere seg videre i livet. Dette arbeidet var også et fagutviklingsprosjekt sammen med ansatte i barnevern, NAV og kommune. Se mer Vedlegg 5: Barnevernet i Larvik.

  • Tenk-om-konferansen 
  • Laboratorium for sosial innovasjon etablert 2011
  • Rød løper initiativ mot lokalt næringsliv, se mer Vedlegg 6: Rød løper


Share This