Nordre Follo kommune

KREM har vært aktiv utviklingspartner og bidratt i utviklings- og innovasjonsarbeid i Nordre Follo, med delt prosjektledelse og ansvar for søknader, konseptutvikling, gjennomføring og rapportering. I 2020 samarbeidet med NAV Nordre Follo om utvikling av de sosiale tjenestene i NAV og om å benytte sosialt entreprenørskap som verktøy for økt arbeidsretting av tilbudeneArbeidet er rapportert til Fylkesmannen, NAV direktoratet og IMDI.

KREM har blant annet bidratt til etableringen og utviklingen av brukerorganisasjon UtaforBoksen Nordre Follo. UtaforBoksen er delfinansiert av Nordre Follo kommune, NAV direktoratet og inntekter fra salg. 

Fra 2017 har KREM samarbeidet med NAV Ski og NAV Oppegård. KREM har utformet søknader og prosjekt design og hatt delt prosjektledelse i gjennomføring av utviklingspartnerskap med mål om en helhetlig modell for brukerorientert tjenester i NAV. Arbeidet er rapportert til Fylkesmannen og NAV direktoratet.