Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Et vellykket møte på tvers – Nordstrandskonferansen

Program Nordstrandskonferansen

ER DU ENGASJERT I LEVEKÅR OG BARNEFATTIGDOM?
Bydel Nordstrand ved NAV, inviterte i februar til spennende konferanse om levekår og samarbeid på tvers av tjenester og sektorer, sammen med utviklingspartner KREM. Konferansen var fulltegnet og deltakere satte seg på venteliste for å få plass. Det ble en svært vellykket konferanse og et reelt møte på tvers – med ansatte fra ulike tjenester i flere bydeler, sentrale ansatte fra Oslo kommune, ansatte og engasjerte fra frivillige sektor og sosialentreprenører.


OM LAVTERSKEL FAMILIEHJELP
Lavterskel familiehjelp er et utviklingssamarbeid på tvers av tjenestene, formelt forankret i sosialtjenestedelen av NAV. Eksterne kompetanse- og ressurspartnere er; KREM Norge, ved Hilde Dalen og Karianne Lund, og Samfunnslaboratoriet ved Karin Gustavsen. Målet med arbeidet er å fremme selvhjulpenhet i levekårsutsatte familier, gjennom å videreutvikle og styrke kapasitetsfremmende strukturer i familien, og utvikle samtidig og smidig koordinering i tjenesteforvaltningen som bistår familiene.

Lavterskeltilbudet i Bydel Nordstrand er et samarbeid mellom helsestasjonen og skolehelsetjenesten, utekontakten, familieteamet, barnehagene og NAV Nordstrand. Lavterskeltilbudets oppstart er nansiert av Helsedirektoratet, og utvikles i partnerskap med brobyggerorganisasjonen KREM og samfunnsforsker Karin Gustavsen.