Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 81 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/a/a/krem-norge.no/httpd.www/wp-content/themes/bridge/title.php on line 127

Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp inviterte KREM til samarbeidet om å gjennomføre en todagers samling om sosialt entreprenørskap og jobbskaping hos lokallaget til Norsk Folkehjelp i Kragerø. Samlingen var for kvinner med minoritetsbakgrunn som er deltakere i Jobbsjansen programmet, Introduksjonsprogrammet og ved Voksenopplæringen i Kragerø.

Samlingen ble gjennomført oktober 2021. 

KREM hadde ansvar for planlegging og gjennomføring av innhold på samlingene. 

Hovedmålsetting var å gi deltagerne økt kompetanse om sosialt entreprenørskap, jobbskaping og egenetablering som vil bidra til å økt levekår blant kvinner med minoritetsbakgrunn. Det var også mål om at samlingen til vil føre til en pilot om et mer helhetlig samarbeid over tid der effektmålene vil være: 

  • Målgruppen deltar i større grad i kvalifiserende løp i ordinært arbeidsliv basert på egen kompetanse, ressurser og mål.
  • Målgruppen har større sosialt nettverk og er mer aktive samfunnsdeltakere.
  • Målgruppen har i større grad lønnet arbeid.
  • Målgruppen opplever økt tilhørighet i lokalmiljøet og storsamfunnet.